נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בלעדי ל-FUNDER מתחילת 2017>> קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-3.5% בממוצע

 

 מאי 2017: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-1.0% בממוצע.   

כל מרכיבי ההשקעות של הקופות, למעט הדולר, תרמו באופן חיובי לתשואה זו.

מתחילת 2017: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-3.5% בממוצע.
קופות הגמל המנייתיות מובילות עם תשואה כפולה של     כ-7.2%.

להלן אינדיקציה לתשואות המסלולים המתמחים*. נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול):

מאי 2017

תשואה של כ-2.0% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות 2.5% - 1.5%.     
תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות 0.8% - .0.4%     
תשואה של כ-0.7% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות  1.0% - 0.4%.     

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

1.3%

 

DOW JONES

0.7%

 

NASDAQ

2.7%

 

NIKKEI

2.5%

 

DAX

1.4%

 

מדד ת"א 35

1.5%

 

מדד ת"א 125

2.4%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

0.6%

 

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

0.3%

 

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

0.9%

 

שינוי השקל ביחס לדולר

 

1.6%-

שינוי השקל ביחס לאירו

0.7%

 

מלוות קצרי מועד

0.0%

 

שחר

0.8%

 

גילון

0.1%

 

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

סיכום חודש מאי 2017 
הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2017 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 1.0%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.5% לבין תשואה של 1.5%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, בשוקי האג"ח הקונצרני והממשלתי בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית (עד ה-29 לחודש שהוא יום העסקים האחרון לחישוב התשואות בגמל):
בארה"ב: מדד ה-S&P עלה ב-1.3%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.7% והנאסד"ק עלה ב-2.7%.  
באירופה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-1.4%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.2% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 0.4%. ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 2.5%.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית-מדד ת"א 35 עלה ב-1.5%,מדד ת"א 125 עלה ב-2.4%, מדד ת"א 90 עלה באופן חד ב-5.2% ומדד יתר 50 עלה ב-2.6%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית נאה מאוד. מדד התל בונד 20 עלה ב-1.0%, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.9% כ"א. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בכ-1.1%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-0.3% ואגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-0.8%. 

נתוני מאי 2017:


סיכום ינואר-מאי 2017:
הערכתנו: תשואה חיובית של 3.5% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:
תשואה של כ-7.2% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות 9.2% - 5.2%.     
תשואה של כ-2.0% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות  2.2% - 1.8%.     
תשואה של כ-1.4% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות 1.1%-1.7%.     


התשואות החיוביות נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל, ובשוק האג"ח הקונצרני והממשלתי בישראל.

שוקי המניות בעולם (בארה"ב ובאירופה) הציגו מגמה חיובית חזקה: 
בארה"ב: מגמה חיובית חזקה כאשר מדד ה-S&P עלה ב-7.9%, הנאסד"ק עלה ב-15.4% ומדד הדאו ג'ונס עלה ב-6.7%. 
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-10.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-9.6%    וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 8.7%. 
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור מתון של 2.8%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים-מדד ת"א 35 ירד ב-3.5%, לעומתו, מדד ת"א 125 עלה ב-1.0%, מדד ת"א 90 עלה באופן חד מאוד ב-19.2%, ומדד יתר 50 עלה ב-5.6%.

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מובהקת: מדד תל בונד 20 עלה ב-4.1%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.7% והתל בונד 60 עלה ב-3.5%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור של 6.0%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 1.2%, תשואה נמוכה בהרבה מאגרות החוב הקונצרניות, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-1.1% ואגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-1.6%.


נתוני ינואר-מאי 2017:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

7.9%

 

DOW JONES

6.7%

 

NASDAQ

15.4%

 

NIKKEI

2.8%

 

DAX

10.1%

 

מדד ת"א 35

 

3.5%-

מדד ת"א 125

1.0%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

1.2%

 

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.1%

 

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

3.6%

 

שינוי השקל ביחס לדולר

 

7.4%-

שינוי השקל ביחס לאירו

 

1.9%-

מלוות קצרי מועד

0.1%

 

שחר

1.6%

 

גילון

0.3%

 


אבי ברקוביץ, מנהל מערך אשראי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות