נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

תשואות גמל והשתלמות של IBI לחודש מאי

 

 
שם חשבון

תשואה חודשית 05.2017

תשואה מצטברת מתחילת השנה

תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים

תשואה לשנת 2016

תשואה שנתית מצטברת 36 ח' אחרונים

תשואה שנתית מצטברת  60 ח' אחרונים

היקף נכסים באלפי ₪

אי.בי.אי קופה לתגמוליםופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות

0.53

1.96

2.44

1.40

7.08

20.77

199,144

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

0.67

2.13

3.07

1.38

-

-

396,162

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60

1.38

3.88

6.42

2.22

-

-

648,512

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול מניות

2.84

6.84

12.35

1.55

14.23

58.20

55,627

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל

0.52

1.34

1.05

0.39

2.76

11.85

38,786

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול פאסיבי מדדי מניות בחו"ל

1.50

4.44

9.89

4.60

18.55

53.53

48,256

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה

1.67

4.76

7.87

2.65

-

-

109,036

אי.בי.אי גמל מסלול מחקה מדד S& P 500

0.06

0.24

8.34

10.15

32.89

-

164,437

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 25% מניות

0.97

2.49

3.55

1.79

9.17

-

176,278

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות

0.85

2.38

2.60

1.02

5.24

-

36,473

אי.בי.אי גמל מסלול מחקה מדד ת"א 25

1.46

-3.53

-1.28

-3.28

3.17

-

26,580

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.51

1.89

2.36

1.40

6.93

20.21

211,373

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

0.64

2.07

3.01

1.44

7.80

23.78

281,913

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

1.39

3.91

6.54

2.39

11.31

37.47

684,892

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול מניות

2.95

6.88

12.48

1.65

14.51

57.44

64,342

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל

0.52

1.32

1.04

0.44

2.67

11.73

40,847

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול פאסיבי מדדי מניות בחו"ל

1.46

4.37

10.01

4.22

18.70

54.39

42,353

אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד S& P 500

0.10

0.27

8.40

10.13

33.57

-

127,291

אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות

1.01

2.52

3.59

1.79

8.58

-

136,716

אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 10% מניות

0.86

2.42

2.50

0.87

5.13

-

17,292

אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד ת"א 25

1.46

-3.54

-1.73

-3.73

2.17

-

30,643

אי.בי.אי. גמל -קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי

1.10

2.37

-

0.47

-

-

6,771

אי.בי.אי. גמל -תגמולים ופיצויים מסלול פסיבי - מדדי אג"ח

0.75

2.46

-

0.25

-

-

4,901

אי.בי.אי. גמל - להשקעה כללי

0.90

2.43

-

-0.14

-

-

9,649

אי.בי.אי.מסלול גמל להשקעה פאסיבי - כללי

1.12

2.19

-

0.07

-

-

13,071

אי.בי.אי. מסלול  גמל להשקעה מניות

2.04

5.16

-

-0.66

-

-

4,352

אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי – מדדי אג"ח עד 10% במדדי מניות

0.77

2.04

-

0.25

-

-

6,159

אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי – מדדי מניות

1.72

2.21

-

0.31

-

-

9,044

אי.בי.אי גמל  להשקעה מחקה מדד S&P500

0.02

-0.33

-

-1.17

-

-

9,667

אי.בי.אי. גמל קופת גמל להשקעה מחקה מדד נדל"ן מניב ישראל

0.82

0.35

-

-

-

-

652הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות