נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סוכנים שימו לב >> תשואות פוליסות הביטוח וקופות הגמל של מגדל לחודש מאי

 

 תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

היקף נכסים

מצטבר

מאי-17

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

פוליסות משתתפות ברווחים

מגדל קרן ח'

0.71%

4.88%

9.71%

28.39%

       29,500

2.97%

מגדל קרן ט'

0.70%

5.01%

9.56%

31.30%

   2,207,382

2.89%

מגדל קרן י'

0.89%

7.56%

14.05%

42.82%

 59,921,163

3.67%


תאור המסלול

 

 

 

 

 

 

מסלול השקעות כללי

0.95%

6.65%

11.16%

37.54%

22,354,504

3.51%

מגדל- אג"ח ממשלת ישראל

0.70%

0.74%

4.66%

14.61%

      753,945

1.49%

מגדל- אג"ח עד 10% מניות

0.69%

3.38%

7.68%

22.15%

   3,502,859

2.30%

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות

0.84%

4.75%

8.76%

30.58%

   1,132,156

2.72%

מגדל-כללי 3

1.17%

8.58%

13.98%

44.05%

      426,040

4.15%

מגדל-מנייתי

1.55%

12.98%

18.51%

56.88%

      910,082

5.71%

מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי

0.98%

4.65%

7.33%

28.11%

      267,082

2.32%

מגדל מסלול לבני 50 ומטה***

1.03%

4.55%

0.00%

0.00%

      486,137

2.80%

מגדל מסלול לבני 50 עד 60***

0.96%

4.24%

0.00%

0.00%

      192,287

2.70%

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה***

0.93%

3.77%

0.00%

0.00%

      275,483

2.67%

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה***

0.87%

3.11%

0.00%

0.00%

      396,045

2.51%

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר****

0.04%

0.09%

0.00%

0.00%

       14,108

0.13%

מגדל - מסלול אג"ח****

0.64%

1.64%

0.00%

0.00%

       16,252

1.72%

מגדל מסלול חו"ל***

-0.49%

-1.28%

0.00%

0.00%

         7,653

-2.72%
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות