סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 

סיכום תשואות ונכסים גמל מיטב דש לחודש מאי

18/06/2017     מיטב דש  

שם קופה

סוג קופה

מדיניות השקעה

מאי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2016

ממוצעת 2013-2016

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

מיטב דש גמל מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

2.09%

6.77%

13.62%

4.21%

7.88%

65.02%

15.34%

8.49%

         286,419.90

מיטב דש השתלמות מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

2.03%

6.63%

12.90%

3.52%

7.59%

62.84%

14.14%

8.49%

         430,900.76

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.26%

4.16%

7.71%

3.88%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         649,377.05

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.09%

3.32%

6.45%

3.55%

5.20%

35.71%

10.74%

3.82%

      6,634,499.52

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.81%

2.33%

3.81%

2.52%

3.64%

23.71%

7.52%

2.52%

      3,164,213.26

מיטב דש גמל כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.13%

3.52%

6.73%

3.72%

5.21%

37.63%

10.75%

3.95%

      4,707,449.25

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.08%

3.33%

6.32%

3.22%

5.18%

36.89%

10.51%

3.92%

      7,636,076.33

מיטב דש פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.03%

3.25%

5.78%

2.71%

5.17%

37.57%

10.24%

3.83%

      1,178,738.78

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

1.32%

2.26%

3.73%

1.94%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            22,204.33

מיטב דש גמל הלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.93%

1.33%

3.45%

2.34%

4.42%

28.94%

6.30%

3.97%

         128,333.07

מיטב דש השתלמות הלכה

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.91%

1.40%

3.34%

2.09%

4.28%

28.36%

6.08%

3.94%

         268,128.09

מיטב דש פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

1.01%

2.65%

4.84%

2.80%

4.21%

29.06%

7.32%

3.88%

            19,094.53

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.99%

3.05%

5.45%

2.70%

5.22%

35.15%

10.30%

3.73%

            21,594.17

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

1.10%

3.39%

6.33%

3.44%

5.22%

36.70%

10.20%

3.91%

      9,022,146.68

נייר חדרה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.99%

2.96%

5.55%

2.92%

4.82%

33.18%

8.84%

3.78%

            71,196.54

מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

1.05%

3.25%

5.74%

2.95%

4.71%

33.13%

9.16%

3.80%

         173,229.52

יובלים הבראה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.00%

-1.52%

-1.85%

-2.18%

-12.88%

-40.56%

-12.45%

14.83%

                      1.84

יובלים חופשה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.00%

-0.01%

-0.01%

-0.11%

0.38%

6.36%

-0.39%

2.02%

                    26.77

מיטב דש פיצויים סלע

קופה מרכזית לפיצויים

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

0.59%

1.50%

2.19%

1.93%

2.94%

18.87%

5.83%

2.29%

            42,185.57

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

0.76%

2.31%

3.83%

2.54%

3.41%

22.61%

7.62%

2.50%

      2,430,277.82

יובלים מחלה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.64%

1.75%

2.37%

1.67%

3.09%

14.93%

6.45%

2.48%

              4,504.43

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.93%

2.51%

3.70%

1.94%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            33,692.41

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.54%

1.65%

2.18%

2.06%

3.04%

20.35%

5.94%

2.19%

         646,268.43

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.56%

1.64%

2.12%

1.83%

3.06%

20.48%

6.47%

2.23%

      1,002,099.81

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

קופה מרכזית לפיצויים

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד

0.50%

1.83%

2.06%

1.60%

2.21%

17.26%

3.32%

2.76%

            72,856.54

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.02%

0.10%

0.15%

0.11%

0.67%

4.34%

0.73%

0.32%

            66,690.95

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.02%

0.09%

0.17%

0.13%

0.54%

3.67%

0.60%

0.25%

            87,567.59

מיטב דש פיצויים שקלי טווח קצר

קופה מרכזית לפיצויים

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.

0.00%

0.04%

0.09%

0.10%

0.51%

3.34%

0.47%

0.21%

              2,545.05

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה ופקדונות בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה היו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישיראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.65%

2.12%

2.80%

2.20%

2.60%

19.55%

4.39%

2.69%

         207,809.66

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.62%

2.03%

2.70%

2.12%

2.51%

18.96%

4.37%

2.64%

         237,980.24

מיטב דש גמל שקלי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות.

0.76%

1.45%

1.30%

1.23%

3.38%

20.77%

7.30%

2.31%

         267,796.14

מיטב דש פיצויים שקלי

קופה מרכזית לפיצויים

מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.

0.77%

1.34%

1.11%

1.10%

3.33%

20.99%

7.15%

2.53%

            13,727.52

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.51%

1.31%

0.87%

0.69%

2.31%

13.38%

4.33%

2.01%

            97,661.23

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.52%

1.36%

0.92%

0.88%

2.34%

13.50%

4.60%

2.01%

         334,396.16

מיטב דש גמל מסלול חו"ל

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

-0.08%

-2.29%

-0.84%

0.95%

3.05%

8.72%

8.28%

5.63%

            13,341.39

מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

-0.19%

-2.39%

-0.87%

0.78%

2.80%

7.89%

7.44%

5.51%

            16,808.96

מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.98%

2.23%

3.38%

1.74%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            35,312.76

מיטב דש גמל פאסיבי מניות

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

2.07%

4.02%

9.04%

2.53%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            14,154.32

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

1.15%

2.36%

4.71%

2.33%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            26,855.01

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.00%

-6.81%

-6.81%

0.00%

0.00%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

                      0.06

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.97%

2.51%

3.70%

1.35%

0.34%