סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  09/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.68%
מתחילת השנה שנה
6.64% 9.53%
60 חודשים 36 חודשים
47.98% 34.37%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.66% 0.82%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
8.15% 10.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.16 1.08
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.27 -0.26
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.64 1.63
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
137.69 599
העברות בין קופות צבירה נטו
18.65 479.96
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.60% 64428.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
55,773.891.42%11/2013
54,588.001.33%10/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
55,820,798.02
9.6%
0.69%
כללי
192,802.47
10.87%
1.31%
מנייתי
473,603.98
5.37%
0.09%
אג"ח
1,322,861.15
9.24%
0.62%
כללי ב
110,152.87
8.33%
0.49%
(הלכתי (כללי ג
189,628.38
4.31%
0.13%
יעד לפרישה 2015
293,902.91
7.8%
0.42%
יעד לפרישה 2020
279,405.88
8.39%
0.42%
יעד לפרישה 2025
296,018.68
8.82%
0.42%
יעד לפרישה 2030
421,218.48
8.95%
0.45%
יעד לפרישה 2035
380,079.87
9.48%
0.48%
יעד לפרישה 2040
250,585.28
9.8%
0.48%
יעד לפרישה 2045
120,367.71
10.14%
0.54%
יעד לפרישה 2050
40,097.10
10.43%
0.61%
יעד לפרישה 2055
4,236,985.03
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.43%חשיפה למניות
26.92%חשיפה לחו"ל
14.77%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.97%אג"ח מיועדות
24.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.56%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.34%הלוואות
6.94%קרנות נאמנות
6.11%נכסים אחרים
5.86%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.66%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.37%פיקדונות
1.20%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.50%נכסים לא סחירים
48.50%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.20%נכסים בארץ
28.80%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.64%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
8.33%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.59%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.20%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.68%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.89%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.88%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.68%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.27%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.13%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.82%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.69%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.65%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.58%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.50%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.63%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.59%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.30%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.14%פח"ק/פר"י
1.13%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.11%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.08%קרנות השקעה אחרות
1.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.76%מניות היתר
0.62%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.58%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.54%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.47%זכויות במקרקעין מניבים
0.44%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.39%מק"מ
0.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.32%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.26%קרנות הון סיכון
0.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.23% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.17%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.08%הלוואות לעמיתים
0.08%חייבים שונים
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.07%הלוואות לא מובטחות
0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%קרנות גידור
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מניות לא סחירות
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.05%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.30%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח