סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  07/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.05%
מתחילת השנה שנה
3.82% 8.46%
60 חודשים 36 חודשים
49.29% 24.76%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.67% 0.62%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
8.34% 7.65%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.17 1.29
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.21 -1.2
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.88 1.55
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
132.93 695.86
העברות בין קופות צבירה נטו
32.41 595.34
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.50% 61843.48
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
55,773.891.42%11/2013
54,588.001.33%10/2013
53,415.742.12%09/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
53,734,882.63
8.51%
-0.06%
כללי
183,044.57
9.32%
-0.69%
מנייתי
470,664.48
5.11%
0.36%
אג"ח
1,285,748.05
8.58%
0.12%
כללי ב
103,021.63
7.25%
-0.05%
(הלכתי (כללי ג
182,648.12
3.73%
0.23%
יעד לפרישה 2015
266,023.50
6.99%
0.08%
יעד לפרישה 2020
256,543.57
7.6%
-0.01%
יעד לפרישה 2025
272,036.52
8.11%
-0.07%
יעד לפרישה 2030
380,216.05
8.25%
-0.08%
יעד לפרישה 2035
340,498.42
8.73%
-0.15%
יעד לפרישה 2040
221,724.55
8.98%
-0.23%
יעד לפרישה 2045
103,692.92
9.3%
-0.31%
יעד לפרישה 2050
33,497.42
9.53%
-0.38%
יעד לפרישה 2055
4,009,234.40
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.60%חשיפה למניות
25.81%חשיפה לחו"ל
13.50%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.22%אג"ח מיועדות
23.29%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.76%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.61%הלוואות
6.78%קרנות נאמנות
5.99%אג"ח ממשלתיות סחירות
5.79%נכסים אחרים
4.90%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.35%פיקדונות
1.32%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
52.25%נכסים לא סחירים
47.75%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.03%נכסים בארץ
26.97%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.37%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
8.85%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.19%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.03%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.63%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.09%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.83%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.53%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.24%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.84%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.56%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.51%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.50%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.56%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.54%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.21%פח"ק/פר"י
1.16%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.06%קרנות השקעה אחרות
0.85%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.79%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.77%מניות היתר
0.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.57%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.56%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.50%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%זכויות במקרקעין מניבים
0.44%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.38%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.35%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.34%מק"מ
0.34%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.33%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.32%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.24%קרנות הון סיכון
0.23% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.21%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.09%הלוואות לעמיתים
0.08%הלוואות לא מובטחות
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.06%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.05%קרנות גידור
0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%חייבים שונים
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%מניות לא סחירות
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים