סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  07/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.56%
מתחילת השנה שנה
5.00% 8.18%
60 חודשים 36 חודשים
44.95% 31.60%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.62% 0.77%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.71% 9.59%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.19 0.97
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.46 -0.44
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 1.48
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
149.25 781.97
העברות בין קופות צבירה נטו
135.44 768.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.50% 73288.67
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
62,383,179.23
8.29%
1.58%
כללי
246,379.21
11.75%
2.35%
מנייתי
493,645.19
2.67%
0.66%
אג"ח
1,399,329.87
6.73%
1.45%
כללי ב
153,556.43
7.2%
1.33%
(הלכתי (כללי ג
224,820.10
2.56%
0.26%
יעד לפרישה 2015
404,453.65
4.89%
0.89%
יעד לפרישה 2020
407,636.07
6.51%
1.38%
יעד לפרישה 2025
451,927.65
6.96%
1.46%
יעד לפרישה 2030
643,313.51
7.24%
1.57%
יעד לפרישה 2035
631,678.20
7.86%
1.61%
יעד לפרישה 2040
434,578.45
8.38%
1.69%
יעד לפרישה 2045
229,203.44
8.86%
1.72%
יעד לפרישה 2050
86,132.38
9.37%
1.78%
יעד לפרישה 2055
5,098,835.61
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.31%חשיפה למניות
28.54%חשיפה לחו"ל
17.38%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.97%אג"ח מיועדות
25.96%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.03%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.42%הלוואות
6.87%נכסים אחרים
6.51%קרנות נאמנות
5.64%אג"ח ממשלתיות סחירות
3.58%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.05%מזומנים ושווי מזומנים
2.96%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
50.99%נכסים לא סחירים
49.01%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.43%נכסים בארץ
29.57%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.60%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.47%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.19%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.37%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
5.55%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.68%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.53%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.49%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.04%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.96%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.71%פח"ק/פר"י
2.69%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.36%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.96%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.89%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.71%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.48%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.09%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.83%מניות היתר
0.78%קרנות השקעה אחרות
0.59%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.58%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.46%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.43%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.41%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.29%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.28%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.28%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.23%קרנות הון סיכון
0.23%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.23%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.17% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.15%מק"מ
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%הלוואות לעמיתים
0.06%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.04%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס