סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  06/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.54%
מתחילת השנה שנה
0.04% 0.22%
60 חודשים 36 חודשים
33.42% 17.79%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.48% 0.46%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
5.94% 5.61%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.28 1.16
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.09 0.1
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 0.88
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
144.48 828.22
העברות בין קופות צבירה נטו
109.07 792.81
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.90% 79819.52
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
79,819.52-0.54%06/2016
79,414.611.10%05/2016
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
65,556,832.81
0.23%
-0.54%
כללי
281,731.71
-3.46%
-1.79%
מנייתי
539,164.31
2.44%
0.45%
אג"ח
202,648.27
-0.75%
-0.33%
(הלכתי (כללי ג
939,203.47
2.04%
0.26%
יעד לפרישה 2020
725,667.49
1.38%
0.01%
יעד לפרישה 2025
869,576.45
0.8%
-0.34%
יעד לפרישה 2030
1,221,843.19
0.02%
-0.65%
יעד לפרישה 2035
1,341,793.36
-0.81%
-0.96%
יעד לפרישה 2040
1,078,114.12
-1.23%
-0.96%
יעד לפרישה 2045
653,184.35
-1.68%
-0.96%
יעד לפרישה 2050
282,941.95
-1.93%
-0.99%
יעד לפרישה 2055
43,012.48
0%
-0.94%
יעד לפרישה 2060
405,979.84
0%
0.73%
זכאים קיימים
5,677,822.46
0%
0.99%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.34%חשיפה לחו"ל
31.06%חשיפה למניות
20.40%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.21%אג"ח מיועדות
24.58%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.73%הלוואות
7.71%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.66%נכסים אחרים
6.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.33%קרנות נאמנות
3.15%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.80%פיקדונות
2.23%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
52.76%נכסים לא סחירים
47.24%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.77%נכסים בארץ
29.23%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.57%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.21%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.15%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.54%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.63%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
4.15%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.34%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.89%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.83%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.78%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.31%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
2.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.85%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.70%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.63%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.57%פח"ק/פר"י
1.41%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.18%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.94%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.83%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.83%קרנות השקעה אחרות
0.77%מניות היתר
0.65%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.63% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.55%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.53%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.50%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.42%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.40%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.37%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.27%קרנות הון סיכון
0.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.26%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.24%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.17%חייבים שונים
0.16%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.14%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.09%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%מק"מ
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%הלוואות לעמיתים
0.05%מניות לא סחירות
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.18%זכאים ירשם במינוס