סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  05/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.31%
מתחילת השנה שנה
3.74% 8.90%
60 חודשים 36 חודשים
59.59% 25.36%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.78% 0.63%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
9.80% 7.82%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.19 1.31
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.3 -1.28
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.64 1.69
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
138.11 589.59
העברות בין קופות צבירה נטו
30.29 481.77
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.80% 60723.78
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
55,773.891.42%11/2013
54,588.001.33%10/2013
53,415.742.12%09/2013
51,868.47-0.40%08/2013
51,648.081.73%07/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
52,999,559.23
8.97%
1.33%
כללי
177,386.58
9.81%
1.14%
מנייתי
464,361.91
5.98%
0.76%
אג"ח
1,271,838.96
8.95%
1.21%
כללי ב
95,980.71
7.77%
1.03%
(הלכתי (כללי ג
171,973.14
4.23%
0.4%
יעד לפרישה 2015
245,957.80
7.49%
1.01%
יעד לפרישה 2020
236,781.82
8.21%
1.1%
יעד לפרישה 2025
248,995.38
8.76%
1.17%
יעד לפרישה 2030
354,326.33
8.89%
1.16%
יעד לפרישה 2035
312,677.94
9.37%
1.22%
יעד לפרישה 2040
197,244.59
9.65%
1.27%
יעד לפרישה 2045
87,969.94
9.99%
1.29%
יעד לפרישה 2050
27,564.06
10.28%
1.29%
יעד לפרישה 2055
3,831,163.18
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.77%חשיפה למניות
25.38%חשיפה לחו"ל
15.04%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.84%אג"ח מיועדות
23.27%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.07%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.63%הלוואות
6.37%קרנות נאמנות
5.66%אג"ח ממשלתיות סחירות
5.44%נכסים אחרים
5.14%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.42%פיקדונות
2.15%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.77%נכסים לא סחירים
48.23%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.58%נכסים בארץ
26.42%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
20.63%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
9.21%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.13%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.10%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.21%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.11%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.62%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.96%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.74%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.54%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.53%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%פח"ק/פר"י
1.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.72%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.61%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.35%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.15%קרנות השקעה אחרות
1.04%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.94%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.88%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.76%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.65%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.54%מניות היתר
0.51%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%זכויות במקרקעין מניבים
0.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.37%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.35%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.35%מק"מ
0.33%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.33%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.25% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.23%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.22%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.18%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.13%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.13%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.10%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.09%הלוואות לעמיתים
0.08%חייבים שונים
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%מניות לא סחירות
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.09%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ