סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  08/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 2.02%
מתחילת השנה שנה
5.92% 11.09%
60 חודשים 36 חודשים
49.54% 30.80%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.67% 0.75%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
8.38% 9.36%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.17 1.18
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.67 -0.66
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 1.63
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
116.36 617.49
העברות בין קופות צבירה נטו
26.71 527.84
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.80% 63590.93
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
55,773.891.42%11/2013
54,588.001.33%10/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
55,111,505.82
11.17%
2.04%
כללי
188,173.32
13.26%
2.61%
מנייתי
474,877.09
6.32%
0.97%
אג"ח
1,312,599.20
11.03%
1.83%
כללי ב
106,571.46
9.86%
1.92%
(הלכתי (כללי ג
187,853.20
4.93%
1.05%
יעד לפרישה 2015
282,818.04
9.11%
1.58%
יעד לפרישה 2020
269,345.73
9.93%
1.71%
יעד לפרישה 2025
286,779.72
10.6%
1.8%
יעד לפרישה 2030
405,992.42
10.74%
1.79%
יעד לפרישה 2035
363,077.85
11.42%
1.89%
יעד לפרישה 2040
236,827.04
11.86%
1.99%
יעד לפרישה 2045
112,298.08
12.3%
2.05%
יעד לפרישה 2050
36,482.40
12.64%
2.11%
יעד לפרישה 2055
4,215,728.38
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.42%חשיפה למניות
26.78%חשיפה לחו"ל
14.82%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.70%אג"ח מיועדות
24.04%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.72%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.46%הלוואות
6.88%קרנות נאמנות
5.94%אג"ח ממשלתיות סחירות
5.86%נכסים אחרים
4.79%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.30%פיקדונות
1.31%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.39%נכסים לא סחירים
48.61%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.09%נכסים בארץ
27.91%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.21%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
8.50%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.32%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.26%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.60%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.96%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.88%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.78%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.20%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.78%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.58%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.55%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.53%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.50%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.57%פח"ק/פר"י
1.55%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.17%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.08%קרנות השקעה אחרות
0.84%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.79%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.78%מניות היתר
0.57%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.50%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.47%זכויות במקרקעין מניבים
0.45%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.39%מק"מ
0.34%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.33%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.32%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.29%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.25%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.23% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.08%הלוואות לעמיתים
0.08%הלוואות לא מובטחות
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.07%חייבים שונים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%קרנות גידור
0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מניות לא סחירות
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.14%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.31%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ