סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  06/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.13%
מתחילת השנה שנה
3.87% 10.34%
60 חודשים 36 חודשים
56.82% 26.47%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.75% 0.65%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
9.42% 8.14%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.19 1.29
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.41 -1.4
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 1.63
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
132.54 611.31
העברות בין קופות צבירה נטו
24.45 503.22
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.60% 61290.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
55,773.891.42%11/2013
54,588.001.33%10/2013
53,415.742.12%09/2013
51,868.47-0.40%08/2013
51,648.081.73%07/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
53,290,542.92
10.42%
0.13%
כללי
182,539.51
12.53%
0.22%
מנייתי
466,161.77
5.86%
-0.11%
אג"ח
1,278,272.01
10.33%
0.03%
כללי ב
99,605.08
9.06%
0.15%
(הלכתי (כללי ג
176,511.36
4.43%
-0.02%
יעד לפרישה 2015
258,455.40
8.44%
0%
יעד לפרישה 2020
245,216.23
9.32%
0.04%
יעד לפרישה 2025
259,806.12
10.08%
0.08%
יעד לפרישה 2030
373,422.10
10.21%
0.08%
יעד לפרישה 2035
326,300.16
10.87%
0.15%
יעד לפרישה 2040
208,670.47
11.33%
0.22%
יעד לפרישה 2045
96,818.04
11.83%
0.28%
יעד לפרישה 2050
30,457.08
12.3%
0.34%
יעד לפרישה 2055
3,998,014.71
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.58%חשיפה למניות
26.06%חשיפה לחו"ל
14.70%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.14%אג"ח מיועדות
23.13%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.18%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.65%הלוואות
6.88%קרנות נאמנות
5.94%אג"ח ממשלתיות סחירות
5.47%נכסים אחרים
4.95%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.37%פיקדונות
1.27%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.94%נכסים לא סחירים
48.06%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.82%נכסים בארץ
27.18%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.12%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
9.02%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.05%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.81%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.56%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.42%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.72%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.26%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.04%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.53%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.34%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.33%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.60%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.54%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.33%פח"ק/פר"י
1.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.21%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.07%קרנות השקעה אחרות
0.83%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.80%מניות היתר
0.76%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.57%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.54%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.53%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%זכויות במקרקעין מניבים
0.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.35%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.33%מק"מ
0.33%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.33%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.25%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.24% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.22%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.13%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.10%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.09%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.09%הלוואות לעמיתים
0.07%חייבים שונים
0.07%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות גידור
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
-0.02%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים