סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  02/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.62%
מתחילת השנה שנה
1.22% 10.00%
60 חודשים 36 חודשים
68.26% 22.51%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.87% 0.57%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
10.97% 7.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.26 1.31
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.54 -1.52
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3 1.69
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
115.9 541.15
העברות בין קופות צבירה נטו
40.36 465.61
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.50% 57760.4
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
55,773.891.42%11/2013
54,588.001.33%10/2013
53,415.742.12%09/2013
51,868.47-0.40%08/2013
51,648.081.73%07/2013
50,303.42-1.21%06/2013
50,463.051.52%05/2013
49,311.951.02%04/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
50,919,359.14
10.06%
1.63%
כללי
164,540.24
12.7%
2.9%
מנייתי
453,346.29
6.22%
0.38%
אג"ח
1,233,499.20
10.23%
1.52%
כללי ב
76,853.19
8.77%
1.61%
(הלכתי (כללי ג
159,743.63
4.95%
0.27%
יעד לפרישה 2015
214,053.97
8.11%
1.15%
יעד לפרישה 2020
207,048.71
8.9%
1.37%
יעד לפרישה 2025
215,202.90
9.51%
1.53%
יעד לפרישה 2030
307,750.78
9.69%
1.6%
יעד לפרישה 2035
267,947.85
10.18%
1.86%
יעד לפרישה 2040
159,948.09
10.5%
2.02%
יעד לפרישה 2045
69,612.70
10.94%
2.18%
יעד לפרישה 2050
19,555.82
11.52%
2.37%
יעד לפרישה 2055
3,291,934.30
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.46%חשיפה למניות
25.14%חשיפה לחו"ל
14.20%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.66%אג"ח מיועדות
23.83%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.75%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.65%הלוואות
6.16%קרנות נאמנות
5.56%אג"ח ממשלתיות סחירות
5.45%נכסים אחרים
5.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.50%פיקדונות
1.44%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.67%נכסים לא סחירים
48.33%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.36%נכסים בארץ
26.64%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
19.67%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
9.99%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.46%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.17%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.42%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.41%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.39%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.31%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.94%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.71%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.63%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.41%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.70%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.55%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.14%קרנות השקעה אחרות
1.06%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.88%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.81%פח"ק/פר"י
0.80%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.58%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.58%מניות היתר
0.52%זכויות במקרקעין מניבים
0.42%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.37%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.37%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.34%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.33%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.29%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.22%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.22%קרנות הון סיכון
0.21%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.20%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.13%מק"מ
0.11%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.09%הלוואות לעמיתים
0.08%חייבים שונים
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מניות לא סחירות
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.02%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס