סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  08/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -1.41%
מתחילת השנה שנה
3.52% 4.55%
60 חודשים 36 חודשים
42.06% 28.70%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.59% 0.70%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.27% 8.78%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.22 1.03
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.03 0.04
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
143.44 670.09
העברות בין קופות צבירה נטו
139.72 666.37
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.20% 72893.54
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
61,809,664.72
4.61%
-1.43%
כללי
244,363.31
6.18%
-2.5%
מנייתי
495,675.56
1.86%
0.17%
אג"ח
1,372,168.16
3.96%
-0.81%
כללי ב
155,385.11
3.57%
-1.53%
(הלכתי (כללי ג
231,200.68
1.57%
0.07%
יעד לפרישה 2015
411,102.80
2.98%
-0.27%
יעד לפרישה 2020
418,544.65
3.72%
-0.95%
יעד לפרישה 2025
459,881.59
3.75%
-1.25%
יעד לפרישה 2030
656,803.30
3.68%
-1.59%
יעד לפרישה 2035
650,391.52
3.83%
-1.92%
יעד לפרישה 2040
447,275.13
3.95%
-2.18%
יעד לפרישה 2045
238,753.65
4.21%
-2.31%
יעד לפרישה 2050
91,025.02
4.63%
-2.31%
יעד לפרישה 2055
5,211,305.16
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.64%חשיפה למניות
29.48%חשיפה לחו"ל
17.36%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.52%אג"ח מיועדות
25.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.25%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.67%הלוואות
6.97%נכסים אחרים
6.58%קרנות נאמנות
5.78%אג"ח ממשלתיות סחירות
3.58%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.98%פיקדונות
2.44%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.69%נכסים לא סחירים
48.31%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.77%נכסים בארץ
30.23%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.24%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.05%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.28%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
5.79%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.81%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.45%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.98%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.96%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.84%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.63%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.42%פח"ק/פר"י
2.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
2.02%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.78%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.63%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.16%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.89%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.87%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%מניות היתר
0.81%קרנות השקעה אחרות
0.59%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.46%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.42%זכויות במקרקעין מניבים
0.38%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.32%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.30%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.28%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.25%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.22%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.21%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.19%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.18% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%מק"מ
0.07%חייבים שונים
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%הלוואות לעמיתים
0.06%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מניות לא סחירות
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.19%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
-0.21%זכאים ירשם במינוס
-0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח