סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
2.75
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.24
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.13%
מתחילת השנה שנה
2.99% 7.51%
60 חודשים 36 חודשים
41.52% 14.57%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.58% 0.38%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.19% 4.64%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.02 1.09
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.06 0.06
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.48 1.62
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
174.65 893.24
העברות בין קופות צבירה נטו
-95.45 623.14
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.30% 93170.93
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
93,170.930.13%06/2017
92,503.900.69%05/2017
91,233.570.88%04/2017
89,698.400.55%03/2017
88,665.450.59%02/2017
87,553.490.11%01/2017
87,043.481.06%12/2016
85,567.661.09%11/2016
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
67,254,103.54
2.04%
0.14%
כללי
67,713,241.39
0.3%
0.14%
כללי
67,516,398.11
-0.33%
0.14%
כללי
67,849,414.21
0.18%
0.14%
כללי
68,634,974.67
1.1%
0.14%
כללי
69,533,395.05
1.07%
0.14%
כללי
69,593,691.37
0.11%
0.14%
כללי
70,242,124.67
0.58%
0.14%
כללי
70,752,470.59
0.57%
0.14%
כללי
71,625,393.56
0.87%
0.14%
כללי
72,178,096.57
0.68%
0.14%
כללי
72,255,010.41
0.14%
0.14%
כללי
296,868.97
3.06%
-0.17%
מנייתי
303,249.50
0.78%
-0.17%
מנייתי
311,266.88
-0.43%
-0.17%
מנייתי
315,068.98
-0.25%
-0.17%
מנייתי
329,469.89
2.03%
-0.17%
מנייתי
340,313.75
1.49%
-0.17%
מנייתי
347,492.58
-0.21%
-0.17%
מנייתי
356,576.54
0.83%
-0.17%
מנייתי
363,567.82
0.22%
-0.17%
מנייתי
370,490.81
1.18%
-0.17%
מנייתי
380,245.19
1.06%
-0.17%
מנייתי
390,433.58
-0.17%
-0.17%
מנייתי
553,437.04
0.57%
-0.01%
אג"ח
552,527.34
0.09%
-0.01%
אג"ח
554,500.66
-0.22%
-0.01%
אג"ח
555,071.32
0.26%
-0.01%
אג"ח
560,640.60
0%
-0.01%
אג"ח
565,608.03
0.13%
-0.01%
אג"ח
565,736.74
0.25%
-0.01%
אג"ח
562,295.23
0.02%
-0.01%
אג"ח
563,568.94
0.27%
-0.01%
אג"ח
566,415.36
0.68%
-0.01%
אג"ח
570,977.91
0.48%
-0.01%
אג"ח
568,819.31
-0.01%
-0.01%
אג"ח
214,998.66
1.99%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
221,487.96
0.17%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
233,601.80
-0.22%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
240,982.26
-0.03%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
252,101.37
0.81%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
261,838.23
0.93%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
267,262.28
-0.25%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
276,862.41
0.62%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
285,652.03
0.15%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
293,478.92
0.88%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
304,067.75
0.81%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
314,220.72
-0.14%
-0.14%
(הלכתי (כללי ג
968,675.10
1.05%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
962,903.64
0.14%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,039,757.77
-0.3%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,051,869.15
0.37%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,089,261.40
0.06%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,104,572.52
0.48%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,119,627.41
0.17%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,123,199.07
0.07%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,134,049.03
0.24%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,151,505.62
0.8%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,167,646.56
0.49%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
1,175,863.21
-0.08%
-0.08%
יעד לפרישה 2020
757,119.51
1.43%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
768,604.14
0.12%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
827,303.87
-0.36%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
847,800.76
0.34%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
892,022.82
0.29%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
922,208.31
0.72%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
949,851.72
0.14%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
970,784.80
0.21%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
996,891.28
0.34%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
1,021,933.11
0.86%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
1,058,361.07
0.6%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
1,088,433.49
-0.09%
-0.09%
יעד לפרישה 2025
921,080.12
1.91%
0.01%
יעד לפרישה 2030
940,467.05
0.26%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,006,552.01
-0.38%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,040,077.41
0.18%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,096,550.32
0.71%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,136,873.81
0.89%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,167,977.51
0.11%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,202,383.66
0.48%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,237,876.97
0.41%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,270,823.22
0.93%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,316,357.50
0.69%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,358,196.84
0.01%
0.01%
יעד לפרישה 2030
1,292,064.02
2.2%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,322,242.27
0.29%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,394,321.13
-0.39%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,431,389.37
0.05%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,508,559.15
1.1%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,564,326.38
1.05%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,613,199.65
0.09%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,663,243.39
0.69%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,710,912.32
0.47%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,768,703.16
0.94%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,839,117.59
0.76%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,901,961.27
0.08%
0.08%
יעד לפרישה 2035
1,436,341.69
2.55%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,478,489.92
0.38%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,572,107.07
-0.39%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,616,777.53
-0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,718,272.02
1.51%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,787,870.48
1.22%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,849,387.15
0.11%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,918,163.13
0.91%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,986,569.88
0.5%
0.13%
יעד לפרישה 2040
2,052,967.82
0.97%
0.13%
יעד לפרישה 2040
2,140,130.19
0.87%
0.13%
יעד לפרישה 2040
2,225,663.97
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2040
1,173,133.03
2.56%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,227,375.04
0.39%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,321,134.20
-0.37%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,365,536.11
-0.14%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,467,010.90
1.5%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,541,299.56
1.21%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,604,088.58
0.12%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,677,500.08
0.92%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,745,450.68
0.48%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,816,174.43
0.98%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,900,054.19
0.87%
0.13%
יעד לפרישה 2045
1,989,929.45
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2045
723,577.97
2.57%
0.13%
יעד לפרישה 2050
774,488.24
0.4%
0.13%
יעד לפרישה 2050
844,240.21
-0.35%
0.13%
יעד לפרישה 2050
889,344.69
-0.17%
0.13%
יעד לפרישה 2050
978,981.42
1.48%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,044,693.66
1.2%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,100,847.25
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,168,653.47
0.94%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,233,209.61
0.46%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,293,550.05
0.98%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,374,392.29
0.87%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,458,522.98
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2050
328,946.65
2.57%
0.12%
יעד לפרישה 2055
369,920.50
0.43%
0.12%
יעד לפרישה 2055
419,550.95
-0.33%
0.12%
יעד לפרישה 2055
452,207.63
-0.2%
0.12%
יעד לפרישה 2055
518,406.76
1.44%
0.12%
יעד לפרישה 2055
572,140.59
1.21%
0.12%
יעד לפרישה 2055
619,859.84
0.15%
0.12%
יעד לפרישה 2055
674,101.31
0.95%
0.12%
יעד לפרישה 2055
723,603.10
0.42%
0.12%
יעד לפרישה 2055
773,834.17
0.99%
0.12%
יעד לפרישה 2055
838,222.28
0.88%
0.12%
יעד לפרישה 2055
908,803.29
0.12%
0.12%
יעד לפרישה 2055
63,120.27
2.48%
0.12%
יעד לפרישה 2060
82,006.50
0.46%
0.12%
יעד לפרישה 2060
101,779.55
-0.28%
0.12%
יעד לפרישה 2060
114,592.89
-0.24%
0.12%
יעד לפרישה 2060
146,388.69
1.36%
0.12%
יעד לפרישה 2060
173,881.34
1.22%
0.12%
יעד לפרישה 2060
202,675.39
0.16%
0.12%
יעד לפרישה 2060
238,760.80
0.97%
0.12%
יעד לפרישה 2060
270,636.26
0.36%
0.12%
יעד לפרישה 2060
301,580.74
0.99%
0.12%
יעד לפרישה 2060
341,179.95
0.9%
0.12%
יעד לפרישה 2060
384,215.43
0.12%
0.12%
יעד לפרישה 2060
406,914.80
0.77%
0.26%
זכאים קיימים
405,495.66
0.25%
0.26%
זכאים קיימים
398,771.31
-0.29%
0.26%
זכאים קיימים
397,232.56
0.14%
0.26%
זכאים קיימים
394,949.58
-0.08%
0.26%
זכאים קיימים
392,935.80
0.04%
0.26%
זכאים קיימים
391,598.65
0.22%
0.26%
זכאים קיימים
389,374.92
-0.01%
0.26%
זכאים קיימים
388,876.82
0.42%
0.26%
זכאים קיימים
387,249.27
0.95%
0.26%
זכאים קיימים
384,646.28
0.57%
0.26%
זכאים קיימים
383,304.54
0.26%
0.26%
זכאים קיימים
5,708,764.97
0.72%
-0.38%
פנסיונרים
5,878,442.42
-0.41%
-0.38%
פנסיונרים
5,894,522.27
-0.83%
-0.38%
פנסיונרים
6,003,983.94
-0.27%
-0.38%
פנסיונרים
5,980,070.35
-1.26%
-0.38%
פנסיונרים
6,101,524.30
-0.08%
-0.38%
פנסיונרים
6,160,195.71
-0.44%
-0.38%
פנסיונרים
6,201,427.98
-0.53%
-0.38%
פנסיונרים
6,305,066.65
0.47%
-0.38%
פנסיונרים
6,539,468.55
1.41%
-0.38%
פנסיונרים
6,710,403.06
0.45%
-0.38%
פנסיונרים
6,767,551.90
-0.38%
-0.38%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
אחוזשם נכס
40.77%מזומנים ואג"ח ממשלתיות
30.77%מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות
21.16%אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB ותעודות סל אג"חיות
7.30%השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.08%חשיפה למניות
29.73%חשיפה לחו"ל
18.66%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.25%אג"ח מיועדות
27.84%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.44%הלוואות
6.64%נכסים אחרים
6.32%מזומנים ושווי מזומנים
5.96%קרנות נאמנות
5.46%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.19%אג"ח ממשלתיות סחירות
2.45%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.45%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
50.44%נכסים לא סחירים
49.56%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.35%נכסים בארץ
28.65%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
27.66%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
8.50%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.18%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.13%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.16%פח"ק/פר"י
3.32%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.31%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.08%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.60%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.60%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
2.43%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.79%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.69%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.58%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.46%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.38% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
1.34%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.29%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.13%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.06%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.78%קרנות השקעה אחרות
0.71%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.69%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.63%מניות היתר
0.62%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.57%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.56%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.45%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.44%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.38%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.34%זכויות במקרקעין מניבים
0.28%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.24%קרנות הון סיכון
0.21%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.20%קרנות גידור בחו"ל
0.20%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%חייבים שונים
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.16%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.11%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.11%מק"מ
0.07%הלוואות לעמיתים
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%קרנות נדל"ן
0.05%מניות לא סחירות
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.20%זכאים ירשם במינוס