סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  07/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 2.04%
מתחילת השנה שנה
2.08% 0.70%
60 חודשים 36 חודשים
35.91% 18.15%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.51% 0.46%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
6.33% 5.72%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.29 1.18
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.08 0.1
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 1.01
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
139.42 794.85
העברות בין קופות צבירה נטו
108.75 764.18
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.00% 82099.15
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
82,099.152.04%07/2016
79,819.52-0.54%06/2016
79,414.611.10%05/2016
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
67,254,103.54
0.69%
2.04%
כללי
296,868.97
-2.79%
3.06%
מנייתי
553,437.04
2.35%
0.57%
אג"ח
214,998.66
-0.1%
1.99%
(הלכתי (כללי ג
968,675.10
2.2%
1.05%
יעד לפרישה 2020
757,119.51
1.43%
1.43%
יעד לפרישה 2025
921,080.12
1.24%
1.91%
יעד לפרישה 2030
1,292,064.02
0.64%
2.2%
יעד לפרישה 2035
1,436,341.69
0.11%
2.55%
יעד לפרישה 2040
1,173,133.03
-0.38%
2.56%
יעד לפרישה 2045
723,577.97
-0.86%
2.57%
יעד לפרישה 2050
328,946.65
-1.17%
2.57%
יעד לפרישה 2055
63,120.27
0%
2.48%
יעד לפרישה 2060
406,914.80
0%
0.77%
זכאים קיימים
5,708,764.97
0%
0.72%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.60%חשיפה לחו"ל
31.90%חשיפה למניות
20.46%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.38%אג"ח מיועדות
25.42%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.55%הלוואות
7.41%נכסים אחרים
7.38%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.50%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.34%קרנות נאמנות
3.18%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.03%מזומנים ושווי מזומנים
2.81%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.66%נכסים לא סחירים
48.34%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.61%נכסים בארץ
29.39%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.99%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.30%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.23%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.44%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.39%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
4.09%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.24%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.11%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.02%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.79%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.77%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.23%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
2.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.18%פח"ק/פר"י
2.04%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.79%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.68%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.36%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.27%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.19%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.83%מניות היתר
0.82%קרנות השקעה אחרות
0.79%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.67%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.61%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.60% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.59%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.54%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.53%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.48%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.44%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.38%זכויות במקרקעין מניבים
0.29%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.27%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.26%קרנות הון סיכון
0.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.25%קרנות גידור בחו"ל
0.24%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.21%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%חייבים שונים
0.18%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.15%מק"מ
0.13%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.12%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.09%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%הלוואות לעמיתים
0.05%מניות לא סחירות
0.05%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.20%זכאים ירשם במינוס