סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  04/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.66%
מתחילת השנה שנה
-0.51% -1.16%
60 חודשים 36 חודשים
31.16% 17.49%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.45% 0.45%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
5.57% 5.52%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.28 1.19
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.09 0.11
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 0.83
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
105.74 728.93
העברות בין קופות צבירה נטו
149.43 772.62
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.30% 77931.66
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
64,619,105.10
-1.16%
0.67%
כללי
271,299.66
-4.32%
0.82%
מנייתי
530,370.21
1.34%
0.38%
אג"ח
191,379.92
-2.73%
0.44%
(הלכתי (כללי ג
881,876.77
0.02%
0.64%
יעד לפרישה 2020
661,526.17
-0.61%
0.7%
יעד לפרישה 2025
794,744.90
-0.97%
0.69%
יעד לפרישה 2030
1,116,405.93
-1.56%
0.71%
יעד לפרישה 2035
1,218,354.81
-2.19%
0.69%
יעד לפרישה 2040
949,775.76
-2.62%
0.62%
יעד לפרישה 2045
538,377.81
-2.89%
0.62%
יעד לפרישה 2050
205,897.35
-3.1%
0.6%
יעד לפרישה 2055
15,249.76
0%
0.43%
יעד לפרישה 2060
5,937,293.15
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.54%חשיפה לחו"ל
31.00%חשיפה למניות
20.42%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.87%אג"ח מיועדות
24.33%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.06%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.79%הלוואות
7.52%נכסים אחרים
6.69%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.42%קרנות נאמנות
3.24%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.22%מזומנים ושווי מזומנים
2.86%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.42%נכסים לא סחירים
48.58%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.39%נכסים בארץ
29.61%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.90%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.11%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.06%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.57%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.97%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
4.52%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.90%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.85%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.80%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.43%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.37%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.36%פח"ק/פר"י
2.12%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
2.04%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.93%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.85%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.67%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.43%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.90%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.87%מניות היתר
0.83%קרנות השקעה אחרות
0.77%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.65% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.63%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.58%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.56%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.41%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.40%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.32%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.31%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.25%קרנות הון סיכון
0.24%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.18%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.16%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.08%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%הלוואות לעמיתים
0.06%חייבים שונים
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.05%מניות לא סחירות
0.04%מק"מ
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס