סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.09%
מתחילת השנה שנה
3.33% 2.65%
60 חודשים 36 חודשים
41.86% 14.43%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.58% 0.38%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.24% 4.59%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.1 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.45 0.45
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.24 1.23
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
150.48 784.58
העברות בין קופות צבירה נטו
20.95 655.05
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.90% 85567.66
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
85,567.661.09%11/2016
84,171.350.17%10/2016
83,435.81-0.33%09/2016
83,000.940.30%08/2016
82,099.152.04%07/2016
79,819.52-0.54%06/2016
79,414.611.10%05/2016
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
1.1%
כללי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
2.03%
מנייתי
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
0%
אג"ח
0.00
0%
 כללי ב
0.00
0%
 כללי ב
0.00
0%
 כללי ב
0.00
0%
 כללי ב
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
0.81%
(הלכתי (כללי ג
0.00
0%
 יעד לפרישה 2015
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.06%
יעד לפרישה 2020
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.29%
יעד לפרישה 2025
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
0.71%
יעד לפרישה 2030
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.1%
יעד לפרישה 2035
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.51%
יעד לפרישה 2040
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.5%
יעד לפרישה 2045
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.48%
יעד לפרישה 2050
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.44%
יעד לפרישה 2055
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
1.36%
יעד לפרישה 2060
0.00
0%
-0.08%
זכאים קיימים
0.00
0%
-0.08%
זכאים קיימים
0.00
0%
-0.08%
זכאים קיימים
0.00
0%
-0.08%
זכאים קיימים
0.00
0%
-0.08%
זכאים קיימים
0.00
0%
-0.08%
זכאים קיימים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
0.00
0%
-1.26%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
אחוזשם נכס
39.03%מזומנים ואג"ח ממשלתיות
28.97%מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות
23.80%אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB ותעודות סל אג"חיות
8.20%השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.27%חשיפה לחו"ל
32.50%חשיפה למניות
20.25%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.93%אג"ח מיועדות
26.06%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.38%הלוואות
7.51%נכסים אחרים
6.59%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.43%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.03%קרנות נאמנות
2.72%פיקדונות
2.69%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.67%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
52.52%נכסים לא סחירים
47.48%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.61%נכסים בארץ
28.39%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
26.21%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
8.03%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.91%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.06%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.10%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.72%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
3.20%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.02%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.91%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.84%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.71%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.70%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.02%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.97%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.77%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.76%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.71% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
1.53%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.48%פח"ק/פר"י
1.47%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.44%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.33%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.04%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.03%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.00%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.93%מניות היתר
0.82%קרנות השקעה אחרות
0.76%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.57%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.53%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.44%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.38%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.37%זכויות במקרקעין מניבים
0.34%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.29%מק"מ
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.27%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.25%קרנות גידור בחו"ל
0.25%קרנות הון סיכון
0.22%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.21%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.20%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%חייבים שונים
0.12%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.10%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%הלוואות לעמיתים
0.05%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.05%מניות לא סחירות
0.04%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%קרנות נדל"ן
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.16%זכאים ירשם במינוס