סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  03/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.23%
מתחילת השנה שנה
-1.17% -1.22%
60 חודשים 36 חודשים
30.53% 17.91%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.45% 0.46%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
5.47% 5.64%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.28 1.2
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.01 0.03
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 0.79
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
147.61 737.85
העברות בין קופות צבירה נטו
109.4 699.64
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.10% 76670.74
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
63,936,634.54
-1.22%
1.24%
כללי
264,715.62
-4.53%
1.32%
מנייתי
523,918.91
1.55%
0.27%
אג"ח
1,340,001.81
-0.5%
0.95%
כללי ב
186,111.13
-2.88%
1.04%
(הלכתי (כללי ג
728,957.02
-0.21%
0.54%
יעד לפרישה 2020
500,019.85
-0.89%
0.84%
יעד לפרישה 2025
586,887.95
-1.27%
1.11%
יעד לפרישה 2030
812,553.53
-1.88%
1.3%
יעד לפרישה 2035
836,488.39
-2.52%
1.64%
יעד לפרישה 2040
623,645.64
-2.89%
1.58%
יעד לפרישה 2045
365,985.93
-3.13%
1.56%
יעד לפרישה 2050
161,586.40
-3.31%
1.57%
יעד לפרישה 2055
6,887.18
0%
1.12%
יעד לפרישה 2060
5,796,344.36
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.75%חשיפה לחו"ל
30.72%חשיפה למניות
20.49%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.66%אג"ח מיועדות
23.88%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.21%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.93%הלוואות
7.81%נכסים אחרים
6.59%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.46%קרנות נאמנות
3.34%מזומנים ושווי מזומנים
3.25%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.87%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.66%נכסים לא סחירים
48.34%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.28%נכסים בארץ
29.72%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.45%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.10%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.09%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.51%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.20%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
4.35%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.22%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.86%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.86%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.83%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.64%פח"ק/פר"י
2.48%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.38%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.15%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.98%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.95%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.89%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.87%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.45%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.86%מניות היתר
0.83%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.82%קרנות השקעה אחרות
0.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.67% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.64%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.52%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.50%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.44%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.41%זכויות במקרקעין מניבים
0.40%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.28%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.25%קרנות הון סיכון
0.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.25%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.21%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.20%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.20%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.16%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.07%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%הלוואות לעמיתים
0.05%מניות לא סחירות
0.05%חייבים שונים
0.04%מק"מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס