סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  10/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 2.25%
מתחילת השנה שנה
4.15% 4.08%
60 חודשים 36 חודשים
37.21% 24.85%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.53% 0.62%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
6.53% 7.68%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.24 1.1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.02 0.03
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3 1.13
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
125.58 644.19
העברות בין קופות צבירה נטו
114.49 633.1
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.50% 74693.66
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
63,117,829.54
4.16%
2.29%
כללי
254,202.37
5.33%
3.4%
מנייתי
503,481.57
1.53%
0.3%
אג"ח
1,381,835.49
3.28%
1.68%
כללי ב
165,084.17
2.99%
2.24%
(הלכתי (כללי ג
235,676.79
1.3%
0.05%
יעד לפרישה 2015
435,198.35
2.11%
0.92%
יעד לפרישה 2020
446,977.65
3.1%
1.77%
יעד לפרישה 2025
502,025.98
3.26%
2.08%
יעד לפרישה 2030
712,166.69
3.31%
2.32%
יעד לפרישה 2035
716,718.16
3.39%
2.51%
יעד לפרישה 2040
497,445.83
3.67%
2.81%
יעד לפרישה 2045
271,024.98
3.85%
2.84%
יעד לפרישה 2050
105,802.81
4.09%
2.84%
יעד לפרישה 2055
5,348,193.32
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.64%חשיפה למניות
28.70%חשיפה לחו"ל
17.37%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.53%אג"ח מיועדות
24.54%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.08%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.52%הלוואות
7.42%נכסים אחרים
6.36%קרנות נאמנות
5.84%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.25%מזומנים ושווי מזומנים
3.55%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.91%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.02%נכסים לא סחירים
48.98%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.49%נכסים בארץ
29.51%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.64%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.20%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.05%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.89%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
5.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.88%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.15%פח"ק/פר"י
3.46%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.90%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.77%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.66%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.52%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.27%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
2.10%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
2.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.88%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.51%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.19%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.92%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.88%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.86%מניות היתר
0.82%קרנות השקעה אחרות
0.71%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.55%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.52%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.43%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.41%זכויות במקרקעין מניבים
0.37%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.33%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.27%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.26%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.26%קרנות גידור בחו"ל
0.24%קרנות הון סיכון
0.22%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.17%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.17% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.08%חייבים שונים
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%הלוואות לעמיתים
0.07%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%מק"מ
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%קרנות נדל"ן
0.00%מניות לא סחירות
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ