סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  05/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.10%
מתחילת השנה שנה
0.58% -0.90%
60 חודשים 36 חודשים
33.08% 17.00%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.48% 0.44%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
5.88% 5.37%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.28 1.19
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.09 0.1
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 0.91
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
146.49 754.23
העברות בין קופות צבירה נטו
107.75 715.49
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.10% 79414.61
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
79,414.611.10%05/2016
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
65,530,795.56
-0.91%
1.11%
כללי
282,319.65
-3.75%
1.79%
מנייתי
538,296.85
1.24%
0.23%
אג"ח
198,943.24
-2.26%
1.06%
(הלכתי (כללי ג
921,792.54
0.21%
0.55%
יעד לפרישה 2020
702,494.03
-0.45%
0.75%
יעד לפרישה 2025
846,634.62
-0.72%
0.94%
יעד לפרישה 2030
1,188,281.16
-1.23%
1.08%
יעד לפרישה 2035
1,303,071.41
-1.8%
1.24%
יעד לפרישה 2040
1,035,912.46
-2.3%
1.23%
יעד לפרישה 2045
608,339.61
-2.68%
1.2%
יעד לפרישה 2050
252,706.53
-2.96%
1.16%
יעד לפרישה 2055
30,077.39
0%
1.13%
יעד לפרישה 2060
5,974,947.54
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.48%חשיפה לחו"ל
31.24%חשיפה למניות
20.51%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.01%אג"ח מיועדות
24.60%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.21%הלוואות
8.16%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.43%נכסים אחרים
6.69%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.43%קרנות נאמנות
3.16%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.80%פיקדונות
2.50%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.83%נכסים לא סחירים
48.17%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.53%נכסים בארץ
29.47%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.23%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.22%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.92%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.51%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.78%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
4.35%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.97%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.96%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.92%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.78%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.72%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.14%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.94%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.87%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.84%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.68%פח"ק/פר"י
1.44%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.18%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.93%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.89%מניות היתר
0.84%קרנות השקעה אחרות
0.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.74%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.64% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.60%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.55%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.54%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.50%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.46%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.45%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.29%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.26%קרנות הון סיכון
0.24%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.22%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.18%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.16%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.07%מק"מ
0.07%חייבים שונים
0.06%הלוואות לעמיתים
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.05%מניות לא סחירות
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח