סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  05/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.84%
מתחילת השנה שנה
5.13% 8.41%
60 חודשים 36 חודשים
48.38% 34.31%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.66% 0.82%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
8.21% 10.33%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.16 0.88
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.48 -0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 1.68
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
118.07 649.1
העברות בין קופות צבירה נטו
47.66 578.69
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.30% 72228.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
61,667,359.72
8.49%
0.85%
כללי
234,391.78
10.97%
1.19%
מנייתי
491,338.22
3.01%
0.33%
אג"ח
1,399,987.55
7.03%
0.59%
כללי ב
143,436.25
7.89%
0.58%
(הלכתי (כללי ג
217,664.41
2.6%
0.3%
יעד לפרישה 2015
387,063.18
5.68%
0.36%
יעד לפרישה 2020
378,856.18
7.01%
0.59%
יעד לפרישה 2025
417,250.05
7.41%
0.69%
יעד לפרישה 2030
599,467.03
7.62%
0.74%
יעד לפרישה 2035
572,035.48
8.27%
0.84%
יעד לפרישה 2040
390,363.73
8.79%
0.9%
יעד לפרישה 2045
201,581.77
9.14%
0.98%
יעד לפרישה 2050
74,422.96
9.64%
1.01%
יעד לפרישה 2055
5,053,016.86
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.97%חשיפה למניות
29.21%חשיפה לחו"ל
17.14%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.26%אג"ח מיועדות
25.64%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.82%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.44%הלוואות
6.83%נכסים אחרים
6.66%קרנות נאמנות
5.59%אג"ח ממשלתיות סחירות
3.90%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.09%פיקדונות
1.77%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.72%נכסים לא סחירים
48.28%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.97%נכסים בארץ
30.03%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.58%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.55%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.91%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.68%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
5.73%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.61%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.69%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.49%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.08%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.80%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.75%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.47%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.32%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.05%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.96%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.87%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.77%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.68%פח"ק/פר"י
1.13%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.06%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.86%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.77%קרנות השקעה אחרות
0.77%מניות היתר
0.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.42%זכויות במקרקעין מניבים
0.42%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.41%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.33%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.26%קרנות הון סיכון
0.26%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.26%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.25%מק"מ
0.25%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.17% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.15%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%חייבים שונים
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%הלוואות לעמיתים
0.07%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.06%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ