סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  06/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -1.66%
מתחילת השנה שנה
3.39% 6.47%
60 חודשים 36 חודשים
45.64% 31.51%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.63% 0.76%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.81% 9.56%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.2 0.97
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.47 -0.46
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 1.42
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
170.25 665.06
העברות בין קופות צבירה נטו
119.5 614.31
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.40% 71481.81
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
60,952,485.16
6.54%
-1.67%
כללי
235,038.12
8.43%
-2.08%
מנייתי
487,726.91
2.37%
-0.73%
אג"ח
1,377,526.60
5.33%
-1.56%
כללי ב
145,038.23
5.74%
-1.85%
(הלכתי (כללי ג
219,636.74
2.53%
-0.09%
יעד לפרישה 2015
391,099.12
4.05%
-1.54%
יעד לפרישה 2020
386,903.18
5.05%
-1.79%
יעד לפרישה 2025
425,046.39
5.34%
-1.84%
יעד לפרישה 2030
606,332.43
5.5%
-1.89%
יעד לפרישה 2035
591,895.48
5.99%
-1.95%
יעד לפרישה 2040
405,126.45
6.33%
-2.04%
יעד לפרישה 2045
210,525.16
6.69%
-1.97%
יעד לפרישה 2050
78,407.62
7.05%
-2.03%
יעד לפרישה 2055
4,969,019.81
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.44%חשיפה למניות
28.52%חשיפה לחו"ל
17.03%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.73%אג"ח מיועדות
24.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.51%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.44%הלוואות
6.97%נכסים אחרים
6.70%קרנות נאמנות
5.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
3.69%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.99%פיקדונות
2.46%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.96%נכסים לא סחירים
48.04%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.37%נכסים בארץ
29.63%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.10%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.38%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.67%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.63%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
5.37%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.61%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.46%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.99%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.82%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.74%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.42%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.14%פח"ק/פר"י
2.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.97%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.89%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.82%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.75%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.10%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.96%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.81%מניות היתר
0.77%קרנות השקעה אחרות
0.65%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.54%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.46%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.45%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.42%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.36%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.28%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.26%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.25%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.24%קרנות הון סיכון
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.20%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.18%מק"מ
0.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.17% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.07%הלוואות לעמיתים
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%חייבים שונים
0.06%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.03%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס