סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  08/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.30%
מתחילת השנה שנה
2.38% 2.44%
60 חודשים 36 חודשים
40.08% 18.98%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.56% 0.48%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
6.97% 5.96%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.22 1.17
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.09 0.09
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.64 1.12
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
158.91 780.16
העברות בין קופות צבירה נטו
113.48 734.73
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.30% 83000.94
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
83,000.940.30%08/2016
82,099.152.04%07/2016
79,819.52-0.54%06/2016
79,414.611.10%05/2016
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
75,232.69-0.71%02/2016
74,990.72-1.67%01/2016
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
67,713,241.39
2.45%
0.3%
כללי
303,249.50
0.48%
0.78%
מנייתי
552,527.34
2.27%
0.09%
אג"ח
221,487.96
1.62%
0.17%
(הלכתי (כללי ג
962,903.64
2.62%
0.14%
יעד לפרישה 2020
768,604.14
2.52%
0.12%
יעד לפרישה 2025
940,467.05
2.79%
0.26%
יעד לפרישה 2030
1,322,242.27
2.56%
0.29%
יעד לפרישה 2035
1,478,489.92
2.45%
0.38%
יעד לפרישה 2040
1,227,375.04
2.24%
0.39%
יעד לפרישה 2045
774,488.24
1.89%
0.4%
יעד לפרישה 2050
369,920.50
1.61%
0.43%
יעד לפרישה 2055
82,006.50
0%
0.46%
יעד לפרישה 2060
405,495.66
0%
0.25%
זכאים קיימים
5,878,442.42
0%
-0.41%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.21%חשיפה לחו"ל
31.13%חשיפה למניות
19.78%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.98%אג"ח מיועדות
24.71%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.46%הלוואות
7.35%נכסים אחרים
6.85%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.51%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.23%קרנות נאמנות
4.15%מזומנים ושווי מזומנים
2.98%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.79%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.88%נכסים לא סחירים
48.12%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.76%נכסים בארץ
28.24%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.77%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.28%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.41%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.28%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.21%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
3.99%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.19%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.12%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.07%פח"ק/פר"י
2.85%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.80%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.74%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.25%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
2.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.78%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.77%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.60%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.43%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.23%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.23%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.90%מניות היתר
0.89%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.86%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.81%קרנות השקעה אחרות
0.60%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.59% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.57%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.57%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.47%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.47%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.38%זכויות במקרקעין מניבים
0.36%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.28%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.26%קרנות הון סיכון
0.25%קרנות גידור בחו"ל
0.23%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%מק"מ
0.22%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.21%חייבים שונים
0.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.13%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.11%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.08%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%הלוואות לעמיתים
0.05%מניות לא סחירות
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.04%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.20%זכאים ירשם במינוס