סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
2.75
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.24
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.11%
מתחילת השנה שנה
0.11% 6.32%
60 חודשים 36 חודשים
39.28% 16.29%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.55% 0.42%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
6.85% 5.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.07 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.24 0.24
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.24 1.39
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
164.34 707.4
העברות בין קופות צבירה נטו
-62.83 480.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.20% 87553.49
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
87,553.490.11%01/2017
87,043.481.06%12/2016
85,567.661.09%11/2016
84,171.350.17%10/2016
83,435.81-0.33%09/2016
83,000.940.30%08/2016
82,099.152.04%07/2016
79,819.52-0.54%06/2016
79,414.611.10%05/2016
77,931.660.66%04/2016
76,670.741.23%03/2016
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
62,830,799.18
-0.72%
0.11%
כללי
63,936,634.54
1.24%
0.11%
כללי
64,619,105.10
0.67%
0.11%
כללי
65,530,795.56
1.11%
0.11%
כללי
65,556,832.81
-0.54%
0.11%
כללי
67,254,103.54
2.04%
0.11%
כללי
67,713,241.39
0.3%
0.11%
כללי
67,516,398.11
-0.33%
0.11%
כללי
67,849,414.21
0.18%
0.11%
כללי
68,634,974.67
1.1%
0.11%
כללי
69,533,395.05
1.07%
0.11%
כללי
69,593,691.37
0.11%
0.11%
כללי
258,635.34
-1.34%
-0.21%
מנייתי
264,715.62
1.32%
-0.21%
מנייתי
271,299.66
0.82%
-0.21%
מנייתי
282,319.65
1.79%
-0.21%
מנייתי
281,731.71
-1.79%
-0.21%
מנייתי
296,868.97
3.06%
-0.21%
מנייתי
303,249.50
0.78%
-0.21%
מנייתי
311,266.88
-0.43%
-0.21%
מנייתי
315,068.98
-0.25%
-0.21%
מנייתי
329,469.89
2.03%
-0.21%
מנייתי
340,313.75
1.49%
-0.21%
מנייתי
347,492.58
-0.21%
-0.21%
מנייתי
517,888.07
0.16%
0.25%
אג"ח
523,918.91
0.27%
0.25%
אג"ח
530,370.21
0.38%
0.25%
אג"ח
538,296.85
0.23%
0.25%
אג"ח
539,164.31
0.45%
0.25%
אג"ח
553,437.04
0.57%
0.25%
אג"ח
552,527.34
0.09%
0.25%
אג"ח
554,500.66
-0.22%
0.25%
אג"ח
555,071.32
0.26%
0.25%
אג"ח
560,640.60
0%
0.25%
אג"ח
565,608.03
0.13%
0.25%
אג"ח
565,736.74
0.25%
0.25%
אג"ח
1,335,305.77
-0.49%
 כללי ב
1,340,001.81
0.95%
 כללי ב
179,011.05
-0.54%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
186,111.13
1.04%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
191,379.92
0.44%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
198,943.24
1.06%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
202,648.27
-0.33%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
214,998.66
1.99%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
221,487.96
0.17%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
233,601.80
-0.22%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
240,982.26
-0.03%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
252,101.37
0.81%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
261,838.23
0.93%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
267,262.28
-0.25%
-0.25%
(הלכתי (כללי ג
1,119,627.41
0.17%
0.17%
יעד לפרישה 2020
1,051,869.15
0.37%
0.17%
יעד לפרישה 2020
1,089,261.40
0.06%
0.17%
יעד לפרישה 2020
1,104,572.52
0.48%
0.17%
יעד לפרישה 2020
712,391.39
-0.18%
0.17%
יעד לפרישה 2020
728,957.02
0.54%
0.17%
יעד לפרישה 2020
881,876.77
0.64%
0.17%
יעד לפרישה 2020
921,792.54
0.55%
0.17%
יעד לפרישה 2020
939,203.47
0.26%
0.17%
יעד לפרישה 2020
968,675.10
1.05%
0.17%
יעד לפרישה 2020
962,903.64
0.14%
0.17%
יעד לפרישה 2020
1,039,757.77
-0.3%
0.17%
יעד לפרישה 2020
482,017.89
-0.31%
0.14%
יעד לפרישה 2025
500,019.85
0.84%
0.14%
יעד לפרישה 2025
661,526.17
0.7%
0.14%
יעד לפרישה 2025
702,494.03
0.75%
0.14%
יעד לפרישה 2025
725,667.49
0.01%
0.14%
יעד לפרישה 2025
757,119.51
1.43%
0.14%
יעד לפרישה 2025
768,604.14
0.12%
0.14%
יעד לפרישה 2025
827,303.87
-0.36%
0.14%
יעד לפרישה 2025
847,800.76
0.34%
0.14%
יעד לפרישה 2025
892,022.82
0.29%
0.14%
יעד לפרישה 2025
922,208.31
0.72%
0.14%
יעד לפרישה 2025
949,851.72
0.14%
0.14%
יעד לפרישה 2025
549,215.78
-0.47%
0.11%
יעד לפרישה 2030
586,887.95
1.11%
0.11%
יעד לפרישה 2030
794,744.90
0.69%
0.11%
יעד לפרישה 2030
846,634.62
0.94%
0.11%
יעד לפרישה 2030
869,576.45
-0.34%
0.11%
יעד לפרישה 2030
921,080.12
1.91%
0.11%
יעד לפרישה 2030
940,467.05
0.26%
0.11%
יעד לפרישה 2030
1,006,552.01
-0.38%
0.11%
יעד לפרישה 2030
1,040,077.41
0.18%
0.11%
יעד לפרישה 2030
1,096,550.32
0.71%
0.11%
יעד לפרישה 2030
1,136,873.81
0.89%
0.11%
יעד לפרישה 2030
1,167,977.51
0.11%
0.11%
יעד לפרישה 2030
776,767.86
-0.7%
0.09%
יעד לפרישה 2035
812,553.53
1.3%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,116,405.93
0.71%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,188,281.16
1.08%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,221,843.19
-0.65%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,292,064.02
2.2%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,322,242.27
0.29%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,394,321.13
-0.39%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,431,389.37
0.05%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,508,559.15
1.1%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,564,326.38
1.05%
0.09%
יעד לפרישה 2035
1,613,199.65
0.09%
0.09%
יעד לפרישה 2035
790,864.51
-0.97%
0.11%
יעד לפרישה 2040
836,488.39
1.64%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,218,354.81
0.69%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,303,071.41
1.24%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,341,793.36
-0.96%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,436,341.69
2.55%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,478,489.92
0.38%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,572,107.07
-0.39%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,616,777.53
-0.13%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,718,272.02
1.51%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,787,870.48
1.22%
0.11%
יעד לפרישה 2040
1,849,387.15
0.11%
0.11%
יעד לפרישה 2040
576,864.17
-1.07%
0.12%
יעד לפרישה 2045
623,645.64
1.58%
0.12%
יעד לפרישה 2045
949,775.76
0.62%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,035,912.46
1.23%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,078,114.12
-0.96%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,173,133.03
2.56%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,227,375.04
0.39%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,321,134.20
-0.37%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,365,536.11
-0.14%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,467,010.90
1.5%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,541,299.56
1.21%
0.12%
יעד לפרישה 2045
1,604,088.58
0.12%
0.12%
יעד לפרישה 2045
329,958.10
-1.09%
0.13%
יעד לפרישה 2050
365,985.93
1.56%
0.13%
יעד לפרישה 2050
538,377.81
0.62%
0.13%
יעד לפרישה 2050
608,339.61
1.2%
0.13%
יעד לפרישה 2050
653,184.35
-0.96%
0.13%
יעד לפרישה 2050
723,577.97
2.57%
0.13%
יעד לפרישה 2050
774,488.24
0.4%
0.13%
יעד לפרישה 2050
844,240.21
-0.35%
0.13%
יעד לפרישה 2050
889,344.69
-0.17%
0.13%
יעד לפרישה 2050
978,981.42
1.48%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,044,693.66
1.2%
0.13%
יעד לפרישה 2050
1,100,847.25
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2050
137,682.15
-1.08%
0.15%
יעד לפרישה 2055
161,586.40
1.57%
0.15%
יעד לפרישה 2055
205,897.35
0.6%
0.15%
יעד לפרישה 2055
252,706.53
1.16%
0.15%
יעד לפרישה 2055
282,941.95
-0.99%
0.15%
יעד לפרישה 2055
328,946.65
2.57%
0.15%
יעד לפרישה 2055
369,920.50
0.43%
0.15%
יעד לפרישה 2055
419,550.95
-0.33%
0.15%
יעד לפרישה 2055
452,207.63
-0.2%
0.15%
יעד לפרישה 2055
518,406.76
1.44%
0.15%
יעד לפרישה 2055
572,140.59
1.21%
0.15%
יעד לפרישה 2055
619,859.84
0.15%
0.15%
יעד לפרישה 2055
1,767.15
-0.33%
0.16%
יעד לפרישה 2060
6,887.18
1.12%
0.16%
יעד לפרישה 2060
15,249.76
0.43%
0.16%
יעד לפרישה 2060
30,077.39
1.13%
0.16%
יעד לפרישה 2060
43,012.48
-0.94%
0.16%
יעד לפרישה 2060
63,120.27
2.48%
0.16%
יעד לפרישה 2060
82,006.50
0.46%
0.16%
יעד לפרישה 2060
101,779.55
-0.28%
0.16%
יעד לפרישה 2060
114,592.89
-0.24%
0.16%
יעד לפרישה 2060
146,388.69
1.36%
0.16%
יעד לפרישה 2060
173,881.34
1.22%
0.16%
יעד לפרישה 2060
202,675.39
0.16%
0.16%
יעד לפרישה 2060
405,979.84
0.73%
0.22%
זכאים קיימים
406,914.80
0.77%
0.22%
זכאים קיימים
405,495.66
0.25%
0.22%
זכאים קיימים
398,771.31
-0.29%
0.22%
זכאים קיימים
397,232.56
0.14%
0.22%
זכאים קיימים
394,949.58
-0.08%
0.22%
זכאים קיימים
392,935.80
0.04%
0.22%
זכאים קיימים
391,598.65
0.22%
0.22%
זכאים קיימים
5,753,518.49
0%
-0.44%
פנסיונרים
5,796,344.36
0%
-0.44%
פנסיונרים
5,937,293.15
0%
-0.44%
פנסיונרים
5,974,947.54
0%
-0.44%
פנסיונרים
5,677,822.46
0.99%
-0.44%
פנסיונרים
5,708,764.97
0.72%
-0.44%
פנסיונרים
5,878,442.42
-0.41%
-0.44%
פנסיונרים
5,894,522.27
-0.83%
-0.44%
פנסיונרים
6,003,983.94
-0.27%
-0.44%
פנסיונרים
5,980,070.35
-1.26%
-0.44%
פנסיונרים
6,101,524.30
-0.08%
-0.44%
פנסיונרים
6,160,195.71
-0.44%
-0.44%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
אחוזשם נכס
40.00%מזומנים ואג"ח ממשלתיות
29.32%מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות
22.64%אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB ותעודות סל אג"חיות
8.03%השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.80%חשיפה לחו"ל
32.54%חשיפה למניות
20.37%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.15%אג"ח מיועדות
26.69%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.88%הלוואות
7.44%נכסים אחרים
6.26%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.15%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.69%קרנות נאמנות
3.60%מזומנים ושווי מזומנים
2.59%פיקדונות
2.56%אג"ח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.94%נכסים לא סחירים
48.06%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.38%נכסים בארץ
28.62%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
26.78%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.65%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.89%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.01%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.93%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.37%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
3.36%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.88%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.78%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.70%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.64%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.56%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.55%פח"ק/פר"י
1.94%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.87%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.83%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.70%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.62% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
1.58%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.40%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.29%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.20%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.07%מניות היתר
1.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.96%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.84%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.78%קרנות השקעה אחרות
0.60%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.56%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.50%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.50%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.48%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.37%זכויות במקרקעין מניבים
0.30%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.28%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.27%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.25%קרנות הון סיכון
0.25%מק"מ
0.23%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.22%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.21%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.18%חייבים שונים
0.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.11%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%הלוואות לעמיתים
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.05%מניות לא סחירות
0.04%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.03%קרנות נדל"ן
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.18%זכאים ירשם במינוס
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים