סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מיטב דש פנסיה כללית
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות כלליות
מספר קרן פנסיה:  660
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
0
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.49
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.51%
מתחילת השנה שנה
2.58% 5.93%
60 חודשים 36 חודשים
30.94% 9.27%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.45% 0.25%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
5.54% 3.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.07 1.17
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.58 -0.64
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 1.05
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.89 4.58
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.38 -0.69
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.00% 275.77
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
275.77-0.51%06/2017
278.531.01%05/2017
277.571.06%04/2017
275.79-0.24%03/2017
276.760.30%02/2017
207.940.93%12/2016
210.270.43%11/2016
208.47-0.09%10/2016
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
142,761.33
-0.53%
-0.53%
כללי עמיתים
137,877.60
2.6%
-0.53%
כללי עמיתים
138,206.11
0.29%
-0.53%
כללי עמיתים
137,755.39
-0.55%
-0.53%
כללי עמיתים
137,798.66
-0.1%
-0.53%
כללי עמיתים
140,009.03
0.58%
-0.53%
כללי עמיתים
139,526.16
1.04%
-0.53%
כללי עמיתים
141,731.49
0.45%
-0.53%
כללי עמיתים
144,587.42
0.55%
-0.53%
כללי עמיתים
144,060.87
0.18%
-0.53%
כללי עמיתים
144,637.27
1.16%
-0.53%
כללי עמיתים
145,167.24
1.07%
-0.53%
כללי עמיתים
517.49
1.85%
0.07%
כהלכה
525.41
-0.18%
0.07%
כהלכה
528.47
-0.44%
0.07%
כהלכה
533.23
-0.26%
0.07%
כהלכה
543.39
0.22%
0.07%
כהלכה
533.15
0.88%
0.07%
כהלכה
537.19
2.13%
0.07%
כהלכה
544.27
0.05%
0.07%
כהלכה
556.42
-0.42%
0.07%
כהלכה
574.16
0.37%
0.07%
כהלכה
690.59
0.56%
0.07%
כהלכה
602.23
0.07%
0.07%
כהלכה
25,046.78
0.8%
-0.31%
90/10 אג"ח
25,476.40
-0.03%
-0.31%
90/10 אג"ח
24,244.31
-0.34%
-0.31%
90/10 אג"ח
23,626.36
0.09%
-0.31%
90/10 אג"ח
23,586.81
-0.39%
-0.31%
90/10 אג"ח
21,553.89
0.38%
-0.31%
90/10 אג"ח
20,344.09
0.2%
-0.31%
90/10 אג"ח
17,568.18
0.18%
-0.31%
90/10 אג"ח
17,601.90
0.26%
-0.31%
90/10 אג"ח
17,273.55
0.61%
-0.31%
90/10 אג"ח
16,637.62
0.64%
-0.31%
90/10 אג"ח
15,415.80
-0.31%
-0.31%
90/10 אג"ח
1,746.78
3.97%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,773.14
0.3%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,792.56
-0.25%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,828.23
-0.93%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,924.70
2.09%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,938.17
0.99%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,583.06
0.15%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,623.89
2.19%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,679.22
0.43%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,725.51
1.51%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,845.03
2.11%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,793.89
-0.14%
-0.14%
מסלול 75% מניות
1,502.19
1.38%
-0.58%
כללית 50-60
1,514.37
-0.35%
-0.58%
כללית 50-60
1,684.12
-0.52%
-0.58%
כללית 50-60
1,963.79
-0.6%
-0.58%
כללית 50-60
2,168.80
0.02%
-0.58%
כללית 50-60
2,461.79
0.38%
-0.58%
כללית 50-60
55,924.91
1.6%
-0.58%
כללית 50-60
56,261.06
0.68%
-0.58%
כללית 50-60
55,495.80
-1.53%
-0.58%
כללית 50-60
56,113.60
0.98%
-0.58%
כללית 50-60
56,668.28
0.95%
-0.58%
כללית 50-60
55,068.73
-0.58%
-0.58%
כללית 50-60
5,010.46
0.95%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
4,882.11
-0.33%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
4,669.52
-0.47%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
4,771.98
-0.11%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
4,735.37
-0.27%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
4,716.87
0.42%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
4,930.43
-0.22%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
5,223.58
0.13%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
5,163.74
0.09%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
5,291.66
0.78%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
5,635.87
0.75%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
5,098.09
-0.5%
-0.5%
כללית 60 ומעלה
37,458.14
0.68%
-1%
פנסיונרים
37,227.58
-0.84%
-1%
פנסיונרים
37,598.21
-1.13%
-1%
פנסיונרים
37,945.06
-0.46%
-1%
פנסיונרים
37,297.84
-1.94%
-1%
פנסיונרים
37,207.34
-0.15%
-1%
פנסיונרים
51,390.51
-0.71%
-1%
פנסיונרים
50,949.14
-0.76%
-1%
פנסיונרים
51,236.26
0.31%
-1%
פנסיונרים
51,957.53
1.93%
-1%
פנסיונרים
51,887.54
-0.05%
-1%
פנסיונרים
55,033.87
-1%
-1%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
אחוזשם נכס
49.34%מזומנים ואג"ח ממשלתיות
25.35%מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות
20.94%אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB ותעודות סל אג"חיות
4.37%השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.41%חשיפה למניות
21.12%חשיפה לחו"ל
13.58%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
44.11%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.75%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.07%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.23%מזומנים ושווי מזומנים
5.17%קרנות נאמנות
3.23%הלוואות
0.97%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.45%נכסים אחרים
0.01%פיקדונות
0.00%אג"ח מיועדות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.25%נכסים סחירים ונזילים
4.75%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.06%נכסים בארץ
19.94%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
26.06%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.98%מק"מ
7.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.58%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.57%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.22%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.51%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
3.21%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.84%הלוואות לא מובטחות
2.82%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.82%פח"ק/פר"י
2.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.23%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.86%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.74%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.30%מניות היתר
1.19%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.89%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.86%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.47%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.41%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.37%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.32%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.27%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.24%הלוואות לעמיתים
0.23%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.21%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.19%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.19%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%חייבים שונים
0.13%קרנות השקעה אחרות
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.12%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.10%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.06%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.03%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מניות לא סחירות
0.01%קרנות גידור
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.06%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.09%זכאים ירשם במינוס