נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סוג קופה:
מספר קרן פנסיה:
שם תאגיד שולט:
סוג תאגיד שולט:
שם חברה מנהלת:
תקופת דיווח:
מדיניות:

 

טווח הגרף

 

 

תשואות חודשיות בשנה האחרונה

תקופה תשואה חודשית יתרת נכסים
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים

תשואה

נומינלית ברוטו חודשית
תשואה דמוגרפית
שנה
מתחילת השנה
36 חודשים
60 חודשים
11.11%

תשואה ממוצעת

36 חודשים
60 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת

36 חודשים
60 חודשים

מדדי סיכון

סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
אלפא שנתית
הפקדות ללא חברות
משיכות ללא חברות
צבירה נטו
העברות בין קופות
יתרת נכסים לסוף תקופה
יחס נזילות

מסלולים

מסלול תשואה חודשית שנה יתרת נכסים
כללי
1.13%
0.72%
486,523.12
כללי
1.13%
-0.31%
488,297.66
כללי
1.13%
2.46%
503,659.68
כללי
1.13%
0.43%
505,570.28
כללי
1.13%
-0.56%
499,795.09
כללי
1.13%
0.05%
505,265.92
כללי
1.13%
0.27%
514,497.55
כללי
1.13%
0.99%
522,783.54
כללי
1.13%
0.47%
534,622.55
כללי
1.13%
0.72%
555,438.23
כללי
1.13%
0.46%
560,495.55
כללי
1.13%
1.13%
566,213.84
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.77%
857.99
ילדי שנות ה-90
1.16%
-0.39%
1,236.87
ילדי שנות ה-90
1.16%
2.58%
1,467.83
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.36%
1,545.27
ילדי שנות ה-90
1.16%
-0.54%
1,772.40
ילדי שנות ה-90
1.16%
-0.03%
1,890.45
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.27%
2,108.43
ילדי שנות ה-90
1.16%
1.06%
2,535.87
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.49%
2,779.27
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.98%
2,288.86
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.47%
2,815.57
ילדי שנות ה-90
1.16%
1.16%
3,147.73
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.79%
5,367.41
ילדי שנות ה-80
1.17%
-0.37%
8,214.69
ילדי שנות ה-80 9,942.45
2.57%
1.17%
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.38%
11,229.70
ילדי שנות ה-80
1.17%
-0.54%
13,275.09
ילדי שנות ה-80
1.17%
-0.03%
14,566.20
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.27%
16,192.47
ילדי שנות ה-80
1.17%
1.08%
18,901.51
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.48%
20,787.23
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.95%
16,992.76
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.49%
20,621.34
ילדי שנות ה-80
1.17%
1.17%
24,150.17
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.73%
4,146.54
ילדי שנות ה-70
1.15%
-0.34%
6,189.29
ילדי שנות ה-70
1.15%
2.54%
7,744.06
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.38%
9,786.39
ילדי שנות ה-70
1.15%
-0.53%
11,814.51
ילדי שנות ה-70
1.15%
-0.07%
12,426.98
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.26%
13,935.19
ילדי שנות ה-70
1.15%
1.04%
16,045.83
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.51%
18,143.12
ילדי שנות ה-70
1.15%
1%
15,401.95
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.46%
18,401.26
ילדי שנות ה-70
1.15%
1.15%
21,812.82
ילדי שנות ה-60
1.05%
0.66%
3,157.38
ילדי שנות ה-60
1.05%
-0.16%
4,277.68
ילדי שנות ה-60
1.05%
2.15%
5,121.21
כללי
1.13%
1.13%
566,213.84
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.77%
857.99
ילדי שנות ה-90
1.16%
-0.39%
1,236.87
ילדי שנות ה-90
1.16%
2.58%
1,467.83
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.36%
1,545.27
ילדי שנות ה-90
1.16%
-0.54%
1,772.40
ילדי שנות ה-90
1.16%
-0.03%
1,890.45
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.27%
2,108.43
ילדי שנות ה-90
1.16%
1.06%
2,535.87
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.49%
2,779.27
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.98%
2,288.86
ילדי שנות ה-90
1.16%
0.47%
2,815.57
ילדי שנות ה-90
1.16%
1.16%
3,147.73
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.79%
5,367.41
ילדי שנות ה-80
1.17%
-0.37%
8,214.69
ילדי שנות ה-80 9,942.45
2.57%
1.17%
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.38%
11,229.70
ילדי שנות ה-80
1.17%
-0.54%
13,275.09
ילדי שנות ה-80
1.17%
-0.03%
14,566.20
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.27%
16,192.47
ילדי שנות ה-80
1.17%
1.08%
18,901.51
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.48%
20,787.23
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.95%
16,992.76
ילדי שנות ה-80
1.17%
0.49%
20,621.34
ילדי שנות ה-80
1.17%
1.17%
24,150.17
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.73%
4,146.54
ילדי שנות ה-70
1.15%
-0.34%
6,189.29
ילדי שנות ה-70
1.15%
2.54%
7,744.06
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.38%
9,786.39
ילדי שנות ה-70
1.15%
-0.53%
11,814.51
ילדי שנות ה-70
1.15%
-0.07%
12,426.98
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.26%
13,935.19
ילדי שנות ה-70
1.15%
1.04%
16,045.83
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.51%
18,143.12
ילדי שנות ה-70
1.15%
1%
15,401.95
ילדי שנות ה-70
1.15%
0.46%
18,401.26
ילדי שנות ה-70
1.15%
1.15%
21,812.82
ילדי שנות ה-60
1.05%
0.66%
3,157.38
ילדי שנות ה-60
1.05%
-0.16%
4,277.68
ילדי שנות ה-60
1.05%
2.15%
5,121.21

הרכב נכסים

פרוט מלא

שם נכס ערך

קבוצות ראשיות

שם נכס אחוז

סחירים/לא סחירים

שם נכס אחוז

רמת סיכון

שם נכס אחוז

בארץ / חוץ לארץ

שם נכס אחוז