סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מיטב דש פנסיה כללית
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות כלליות
מספר קרן פנסיה:  660
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
0
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.49
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.06%
מתחילת השנה שנה
1.82% 4.91%
60 חודשים 36 חודשים
25.01% 7.61%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.37% 0.20%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
4.57% 2.47%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.13 1.16
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.68 -0.67
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 0.92
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.5 3.17
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.21 -0.54
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.30% 277.57
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
277.571.06%04/2017
275.79-0.24%03/2017
276.760.30%02/2017
207.940.93%12/2016
210.270.43%11/2016
208.47-0.09%10/2016
208.27-0.51%09/2016
209.610.22%08/2016
209.162.27%07/2016
205.20-0.58%06/2016
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
138,308.13
0.42%
1.16%
כללי עמיתים
136,829.60
-0.76%
1.16%
כללי עמיתים
137,877.60
2.6%
1.16%
כללי עמיתים
138,206.11
0.29%
1.16%
כללי עמיתים
137,755.39
-0.55%
1.16%
כללי עמיתים
137,798.66
-0.1%
1.16%
כללי עמיתים
140,009.03
0.58%
1.16%
כללי עמיתים
139,526.16
1.04%
1.16%
כללי עמיתים
141,731.49
0.45%
1.16%
כללי עמיתים
144,587.42
0.55%
1.16%
כללי עמיתים
144,060.87
0.18%
1.16%
כללי עמיתים
144,637.27
1.16%
1.16%
כללי עמיתים
467.66
0.32%
0.37%
כהלכה
472.19
-0.53%
0.37%
כהלכה
517.49
1.85%
0.37%
כהלכה
525.41
-0.18%
0.37%
כהלכה
528.47
-0.44%
0.37%
כהלכה
533.23
-0.26%
0.37%
כהלכה
543.39
0.22%
0.37%
כהלכה
533.15
0.88%
0.37%
כהלכה
537.19
2.13%
0.37%
כהלכה
544.27
0.05%
0.37%
כהלכה
556.42
-0.42%
0.37%
כהלכה
574.16
0.37%
0.37%
כהלכה
26,620.99
0.1%
0.61%
90/10 אג"ח
24,896.59
0.32%
0.61%
90/10 אג"ח
25,046.78
0.8%
0.61%
90/10 אג"ח
25,476.40
-0.03%
0.61%
90/10 אג"ח
24,244.31
-0.34%
0.61%
90/10 אג"ח
23,626.36
0.09%
0.61%
90/10 אג"ח
23,586.81
-0.39%
0.61%
90/10 אג"ח
21,553.89
0.38%
0.61%
90/10 אג"ח
20,344.09
0.2%
0.61%
90/10 אג"ח
17,568.18
0.18%
0.61%
90/10 אג"ח
17,601.90
0.26%
0.61%
90/10 אג"ח
17,273.55
0.61%
0.61%
90/10 אג"ח
1,087.10
1.14%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,112.46
-2.63%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,746.78
3.97%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,773.14
0.3%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,792.56
-0.25%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,828.23
-0.93%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,924.70
2.09%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,938.17
0.99%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,583.06
0.15%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,623.89
2.19%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,679.22
0.43%
1.51%
מסלול 75% מניות
1,725.51
1.51%
1.51%
מסלול 75% מניות
936.31
-1.13%
0.98%
כללית 50-60
935.59
-0.46%
0.98%
כללית 50-60
1,502.19
1.38%
0.98%
כללית 50-60
1,514.37
-0.35%
0.98%
כללית 50-60
1,684.12
-0.52%
0.98%
כללית 50-60
1,963.79
-0.6%
0.98%
כללית 50-60
2,168.80
0.02%
0.98%
כללית 50-60
2,461.79
0.38%
0.98%
כללית 50-60
55,924.91
1.6%
0.98%
כללית 50-60
56,261.06
0.68%
0.98%
כללית 50-60
55,495.80
-1.53%
0.98%
כללית 50-60
56,113.60
0.98%
0.98%
כללית 50-60
3,455.94
-0.28%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,628.96
0.17%
0.78%
כללית 60 ומעלה
5,010.46
0.95%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,882.11
-0.33%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,669.52
-0.47%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,771.98
-0.11%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,735.37
-0.27%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,716.87
0.42%
0.78%
כללית 60 ומעלה
4,930.43
-0.22%
0.78%
כללית 60 ומעלה
5,223.58
0.13%
0.78%
כללית 60 ומעלה
5,163.74
0.09%
0.78%
כללית 60 ומעלה
5,291.66
0.78%
0.78%
כללית 60 ומעלה
33,933.79
0%
1.93%
פנסיונרים
36,325.87
0.14%
1.93%
פנסיונרים
37,458.14
0.68%
1.93%
פנסיונרים
37,227.58
-0.84%
1.93%
פנסיונרים
37,598.21
-1.13%
1.93%
פנסיונרים
37,945.06
-0.46%
1.93%
פנסיונרים
37,297.84
-1.94%
1.93%
פנסיונרים
37,207.34
-0.15%
1.93%
פנסיונרים
51,390.51
-0.71%
1.93%
פנסיונרים
50,949.14
-0.76%
1.93%
פנסיונרים
51,236.26
0.31%
1.93%
פנסיונרים
51,957.53
1.93%
1.93%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
אחוזשם נכס
48.79%מזומנים ואג"ח ממשלתיות
26.07%מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות
20.93%אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB ותעודות סל אג"חיות
4.21%השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.16%חשיפה למניות
22.68%חשיפה לחו"ל
14.48%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
42.81%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.70%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.19%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.99%מזומנים ושווי מזומנים
4.86%קרנות נאמנות
3.23%הלוואות
1.01%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.20%נכסים אחרים
0.01%פיקדונות
0.00%אג"ח מיועדות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.61%נכסים סחירים ונזילים
4.39%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.47%נכסים בארץ
20.53%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.62%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.45%מק"מ
7.89%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.83%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.40%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.22%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.82%פח"ק/פר"י
3.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.88%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.86%הלוואות לא מובטחות
2.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.66%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.15%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.96%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.61%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.59%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.09%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.04%מניות היתר
0.98%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.77%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.47%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.40%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.39%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.37%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.29%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.27%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.27%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.24%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.24%הלוואות לעמיתים
0.21%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.21%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.13%קרנות השקעה אחרות
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.07%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%חייבים שונים
0.06%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%מניות לא סחירות
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%קרנות גידור
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%לא סחירות long אופציות מט"ח/מט"ח
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.03%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.23%זכאים ירשם במינוס