סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
 
  יתרת נכסיםתשואה שנתיתתשואה חודשיתמסלולשם קרן 
33,933.79
0%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
36,325.87
0.14%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
37,458.14
0.68%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
37,227.58
-0.84%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
37,598.21
-1.13%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
37,945.06
-0.46%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
37,297.84
-1.94%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
37,207.34
-0.15%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
51,390.51
-0.71%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
50,949.14
-0.76%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
51,236.26
0.31%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
51,957.53
1.93%
1.93%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה כללית
75,314.62
0%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
83,997.75
1.22%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
82,124.28
0.64%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
77,581.08
-0.75%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
76,105.75
-1.13%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
76,554.83
-0.46%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
74,604.36
-1.89%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
76,525.23
-0.15%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
75,462.48
-0.61%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
74,104.48
-0.79%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
74,296.44
0.43%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
83,710.29
1.76%
1.76%
פנסיונריםמבטחים החדשה פלוס
475.70
1.41%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
510.52
-2.23%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
609.11
4.5%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
986.81
1.63%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
1,251.93
-0.75%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
1,455.69
-0.15%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
1,551.69
1.76%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
1,672.87
2.08%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
1,785.67
1.53%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
1,890.64
1.87%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
2,068.26
0.6%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
2,187.37
1.58%
1.58%
מנייתיהפניקס פנסיה משלימה
66,687.14
0%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
67,140.27
1.06%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
67,012.96
0.55%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
66,294.31
-0.61%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
65,338.71
-1.04%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
64,303.10
-0.36%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
62,904.43
-1.63%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
62,206.05
-0.15%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
61,866.21
-0.44%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
61,061.27
-0.74%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
61,292.60
0.47%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
62,057.96
1.57%
1.57%
פנסיונריםהפניקס פנסיה משלימה
83.99
0.01%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
84.13
0.72%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
106.70
-0.82%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
105.23
-0.98%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
104.15
-0.59%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
93.67
-1.82%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
93.14
-0.11%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
91.91
-0.86%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
90.61
-0.95%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
196.83
0.52%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
198.65
1.51%
1.51%
פנסיונריםאלטשולר שחם פנסיה כללית
1,828.23
-0.93%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,924.70
2.09%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,938.17
0.99%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,583.06
0.15%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,623.89
2.19%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,679.22
0.43%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,725.51
1.51%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,087.10
1.14%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,112.46
-2.63%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,746.78
3.97%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,773.14
0.3%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
1,792.56
-0.25%
1.51%
מסלול 75% מניותמיטב דש פנסיה כללית
67,785.12
0%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
68,681.42
0.98%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
69,441.59
0.69%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
69,358.27
-0.6%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
72,763.26
-1.09%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
72,483.54
-0.36%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
71,943.95
-1.54%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
72,277.44
-0.1%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
67,738.76
-0.41%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
74,638.22
-0.69%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
75,132.35
0.52%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
78,243.06
1.45%
1.45%
פנסיונריםהראל פנסיה כללית
5,974,947.54
0%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
5,677,822.46
0.99%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
5,708,764.97
0.72%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
5,878,442.42
-0.41%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
5,894,522.27
-0.83%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
6,003,983.94
-0.27%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
5,980,070.35
-1.26%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
6,101,524.30
-0.08%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
6,160,195.71
-0.44%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
6,201,427.98
-0.53%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
6,305,066.65
0.47%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
6,539,468.55
1.41%
1.41%
פנסיונריםמבטחים החדשה
82,278.83
0%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
78,974.60
0.96%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
80,119.25
0.63%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
80,696.07
-0.31%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
80,057.68
-0.68%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
79,986.22
-0.18%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
79,916.71
-1.13%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
80,234.69
-0.04%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
206,322.94
-0.53%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
206,823.19
0.21%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
206,930.57
-0.32%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
209,259.35
1.37%
1.37%
פנסיונריםמיטב דש פנסיה מקיפה
493.38
0%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
490.27
1%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
490.70
0.6%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
485.52
-0.55%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
478.66
-0.9%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
475.24
-0.19%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
466.33
-1.35%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
464.07
0.04%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
461.09
-0.15%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
456.98
-0.36%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
456.18
0.36%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
459.91
1.35%
1.35%
פנסיונריםפסגות קרן פנסיה כללית
563,916.77
0%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
593,249.82
1.01%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
589,486.29
0.58%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
588,821.04
-0.35%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
595,900.59
-0.82%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
583,755.36
-0.43%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
571,119.53
-1.3%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
614,896.08
-0.23%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
611,540.78
-0.57%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
602,672.63
-0.63%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
741,160.49
0.52%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
759,093.99
1.3%
1.3%
פנסיונריםהפניקס פנסיה מקיפה
1,888,474.57
0%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
1,935,314.86
1%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
1,988,543.82
0.79%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,096,582.83
-0.31%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,172,492.18
-0.8%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,193,146.74
-0.34%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,183,351.21
-1.23%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,215,560.06
-0.01%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,256,901.69
-0.44%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,267,120.73
-0.5%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,312,671.69
0.56%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
2,402,568.97
1.3%
1.3%
פנסיונריםהראל פנסיה
14,184.81
-0.71%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
14,603.82
2.63%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
14,840.71
0.53%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
14,846.66
-0.6%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
15,032.21
0.82%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
15,359.36
0.53%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
16,217.81
1.06%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
16,079.27
0.38%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
16,496.69
1.2%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
16,506.78
1.05%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
17,163.70
1.28%
1.28%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה כללית
52,953.28
1.29%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
54,964.85
-1.34%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
60,435.91
3.08%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
66,438.80
1.05%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
68,903.88
-0.41%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
70,763.67
0.17%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
76,455.31
1.41%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
80,092.45
1.55%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
85,374.81
1.06%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
91,016.40
1.19%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
95,890.63
0.52%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
102,455.27
1.23%
1.23%
מנייתיהפניקס פנסיה מקיפה
341.43
0.75%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
341.41
0.34%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
588.58
-0.41%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
585.59
-0.29%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
584.10
-0.03%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
576.27
-1.12%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
978.17
0.23%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
975.35
-0.14%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
846.52
-0.25%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
873.94
0.47%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
517.27
1.21%
1.21%
הלכה למקבלי קצבהפסגות פנסיה מקיפה
5,391.28
0%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,377.94
1.04%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,449.64
0.75%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,268.78
-0.39%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,337.79
-0.83%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,184.67
-0.48%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,085.65
-1.55%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,173.25
-0.12%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
5,076.12
-0.62%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
4,961.72
-0.76%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
4,992.27
0.63%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
4,993.29
1.2%
1.2%
פנסיוניאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
282,319.65
1.79%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
281,731.71
-1.79%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
296,868.97
3.06%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
303,249.50
0.78%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
311,266.88
-0.43%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
315,068.98
-0.25%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
329,469.89
2.03%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
340,313.75
1.49%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
347,492.58
-0.21%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
356,576.54
0.83%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
363,567.82
0.22%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
370,490.81
1.18%
1.18%
מנייתימבטחים החדשה
16,992.76
0.95%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
20,621.34
0.49%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
24,150.17
1.17%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
5,367.41
0.79%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
8,214.69
-0.37%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
9,942.45
2.57%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
11,229.70
0.38%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
13,275.09
-0.54%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
14,566.20
-0.03%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
16,192.47
0.27%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
18,901.51
1.08%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
20,787.23
0.48%
1.17%
ילדי שנות ה-80הראל פנסיה כללית
857.99
0.77%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
1,236.87
-0.39%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
1,467.83
2.58%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
1,545.27
0.36%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
1,772.40
-0.54%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
1,890.45
-0.03%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
2,108.43
0.27%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
2,535.87
1.06%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
2,779.27
0.49%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
2,288.86
0.98%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
2,815.57
0.47%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
3,147.73
1.16%
1.16%
ילדי שנות ה-90הראל פנסיה כללית
160,316.02
0%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
157,365.70
0.37%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
159,970.83
1.07%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
163,977.40
-0.28%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
162,582.05
-0.74%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
162,677.52
-0.02%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
161,779.37
-0.74%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
162,362.94
0.43%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
161,750.92
-0.05%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
162,523.82
-0.08%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
164,612.26
0.4%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
169,570.78
1.16%
1.16%
פנסיונריםכלל פנסיה משלימה
11,615.93
0.21%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
12,433.16
-0.51%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
18,356.99
1.85%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
21,471.96
0.24%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
22,915.01
-0.2%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
23,633.38
-0.16%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
26,413.68
0.59%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
29,135.06
0.92%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
3,181,171.81
0.28%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
3,214,733.80
0.64%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
3,176,739.57
-0.17%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
3,190,156.01
1.16%
1.16%
מקיפה 50-60מיטב דש פנסיה מקיפה
138,308.13
0.42%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
136,829.60
-0.76%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
137,877.60
2.6%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
138,206.11
0.29%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
137,755.39
-0.55%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
137,798.66
-0.1%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
140,009.03
0.58%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
139,526.16
1.04%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
141,731.49
0.45%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
144,587.42
0.55%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
144,060.87
0.18%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
144,637.27
1.16%
1.16%
כללי עמיתיםמיטב דש פנסיה כללית
15,004.02
1.15%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
15,451.47
-0.8%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
17,889.80
0.12%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
18,211.94
-0.5%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
18,515.83
-0.25%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
19,808.42
1.1%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
20,808.21
1.34%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
23,586.98
0.16%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
24,831.19
0.91%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
26,253.86
0.52%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
26,356.55
1.15%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
4,146.54
0.73%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
6,189.29
-0.34%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
7,744.06
2.54%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
9,786.39
0.38%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
11,814.51
-0.53%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
12,426.98
-0.07%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
13,935.19
0.26%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
16,045.83
1.04%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
18,143.12
0.51%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
15,401.95
1%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
18,401.26
0.46%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
21,812.82
1.15%
1.15%
ילדי שנות ה-70הראל פנסיה כללית
16,616.89
2.84%
1.15%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה פלוס
3,036.03
1.7%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
3,044.85
-2.04%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
3,325.68
3.9%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
3,478.89
0.22%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
3,527.24
-0.28%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
3,647.56
-0.79%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
3,927.35
2.05%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
4,106.81
1.86%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
4,183.62
-0.76%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
4,385.77
1.67%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
4,599.45
0.03%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
4,835.91
1.14%
1.14%
מנייתימגדל מקפת משלימה
190,652.92
1.19%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
192,037.62
-1.12%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
203,499.60
3.36%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
209,712.62
0.9%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
214,481.94
-0.25%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
218,523.62
-0.4%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
228,599.04
1.63%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
240,037.66
1.26%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
250,837.50
0.55%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
276,051.95
1.57%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
287,575.26
0.38%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
297,200.41
1.13%
1.13%
אפיק 50% מניותהראל פנסיה
486,523.12
0.72%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
488,297.66
-0.31%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
503,659.68
2.46%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
505,570.28
0.43%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
499,795.09
-0.56%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
505,265.92
0.05%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
514,497.55
0.27%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
522,783.54
0.99%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
534,622.55
0.47%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
555,438.23
0.72%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
560,495.55
0.46%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
566,213.84
1.13%
1.13%
כלליהראל פנסיה כללית
79,268.89
1.11%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
52,594.98
1.12%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
53,267.17
-0.81%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
56,674.68
2.8%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
60,540.62
0.12%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
61,694.17
-0.49%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
62,285.25
-0.24%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
65,581.99
1.11%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
67,697.27
1.33%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
73,822.04
0.14%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
76,605.85
0.92%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
78,446.31
0.54%
1.11%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה פלוס
195,864.10
1.04%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
196,811.37
-0.79%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
207,777.97
2.73%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
213,657.12
0.13%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
217,018.61
-0.48%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
217,160.44
-0.21%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
227,384.74
1.08%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
232,992.54
1.35%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
242,100.98
0.21%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
248,460.71
0.91%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
255,157.10
0.61%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
257,963.48
1.1%
1.1%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה פלוס
117,268.61
1.07%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
118,153.59
-0.79%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
125,579.94
2.75%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
131,775.39
0.12%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
133,218.09
-0.48%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
133,748.45
-0.23%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
141,087.44
1.09%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
146,005.95
1.34%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
155,329.86
0.16%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
160,463.15
0.92%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
164,702.03
0.59%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
167,027.49
1.1%
1.1%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה פלוס
3,585.40
1.1%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
3,790.66
-0.9%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
4,061.03
2.58%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
4,375.63
0.06%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
4,560.46
-0.5%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
4,644.72
-0.24%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
5,313.74
1.04%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
5,632.83
1.33%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
6,417.43
0.19%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
6,867.55
0.91%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
7,250.45
0.49%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
7,462.32
1.1%
1.1%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה פלוס
1,370.54
0.75%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
1,482.74
-2.26%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
2,508.01
3.1%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
3,648.92
0.3%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
3,275.34
-0.14%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
3,505.97
-0.15%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
4,039.28
1.65%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
4,257.70
1.8%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
4,614.42
-0.62%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
4,759.41
0.94%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
4,955.35
0.02%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
5,386.73
1.1%
1.1%
מדדי מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
44,111.54
0.76%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
44,554.46
-1.52%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
48,612.97
2.98%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
50,267.41
0.48%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
51,993.43
-0.33%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
53,041.34
-0.36%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
55,260.86
1.7%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
56,322.59
1.08%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
57,683.99
0.29%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
58,443.23
1.32%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
59,405.36
0.21%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
61,561.49
1.09%
1.09%
מניותמיטב דש פנסיה מקיפה
1,724,313.44
0.67%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
1,750,437.87
-0.65%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
1,825,566.69
2.73%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
1,874,504.64
0.63%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
1,898,300.61
-0.32%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
1,932,891.61
0.2%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
1,987,217.87
0.94%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
2,042,593.58
1.06%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
2,248,034.79
0.52%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
2,329,164.36
0.72%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
2,378,554.74
0.3%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
2,437,777.89
1.07%
1.07%
מסלול לבני 50 ומטהמיטב דש פנסיה מקיפה
45,859.74
1%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
66,534.76
-0.35%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
89,555.73
2.66%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
109,476.60
0.58%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
130,626.40
-0.29%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
166,388.96
0.01%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
194,001.71
0.61%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
226,497.96
1.08%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
259,578.70
0.54%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
285,814.94
0.98%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
320,238.91
0.44%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
359,557.55
1.07%
1.07%
ילידי שנות ה-90הראל פנסיה
870,232.23
1.03%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
883,221.19
-0.49%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
913,410.43
2.03%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
928,494.39
0.41%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
937,305.91
-0.28%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
954,477.75
0.14%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
980,441.45
0.67%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
1,001,833.85
0.76%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
1,025,086.66
0.26%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
1,056,687.21
0.74%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
1,090,556.46
0.44%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
1,128,583.59
1.07%
1.07%
לבני 50 ומטהפסגות פנסיה מקיפה
128,837.19
1.04%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
173,955.34
-0.35%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
217,982.92
2.69%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
258,577.07
0.57%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
301,676.68
-0.26%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
342,792.52
0.01%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
402,856.16
0.62%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
464,970.25
1.11%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
528,054.99
0.52%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
606,212.90
0.99%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
663,175.87
0.45%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
723,431.66
1.06%
1.06%
ילידי שנות ה-80הראל פנסיה
222,253.39
0.93%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
222,992.39
-0.5%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
229,320.99
2.47%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
233,517.91
0.58%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
233,039.60
-0.54%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
234,316.53
0.33%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
237,665.59
0.24%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
244,991.95
1.27%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
249,077.80
0.7%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
250,823.58
0.57%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
249,793.88
0.42%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
256,602.55
1.06%
1.06%
מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה משלימה
275.26
0.65%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
390.10
-0.25%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
1,366.34
2.29%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
1,509.24
0.5%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
1,689.08
-0.5%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
1,878.02
0.18%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
2,119.38
0.04%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
2,416.60
1.26%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
2,857.91
0.75%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
3,107.74
0.68%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
3,624.09
0.4%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
4,385.66
1.06%
1.06%
מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה משלימה
31,446,422.59
0.9%
1.05%
כלליהראל פנסיה
31,611,092.30
-0.25%
1.05%
כלליהראל פנסיה
32,492,569.74
2.36%
1.05%
כלליהראל פנסיה
32,854,328.75
0.64%
1.05%
כלליהראל פנסיה
32,888,174.09
-0.29%
1.05%
כלליהראל פנסיה
33,100,190.09
0.1%
1.05%
כלליהראל פנסיה
33,514,341.53
0.61%
1.05%
כלליהראל פנסיה
34,146,534.76
0.98%
1.05%
כלליהראל פנסיה
3,007,539.14
0.88%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,031,519.03
-0.26%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,152,832.15
2.37%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,215,094.47
0.65%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,240,151.36
-0.3%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,276,727.16
0.12%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,320,687.89
0.64%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,401,558.76
0.97%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,474,634.39
0.49%
1.05%
מנוף כלליהראל פנסיה