סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
 
  יתרת נכסיםתשואה שנתיתתשואה חודשיתמסלולשם קרן 
64,683.02
0.72%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
64,595.72
0.37%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
64,125.60
-0.24%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
64,001.66
0.28%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
63,832.55
0.25%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
64,767.11
0.12%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
64,712.70
0.44%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
64,522.07
0.23%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
62,147.72
0.35%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
62,342.05
0.8%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
62,413.14
0.62%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
62,002.20
0.4%
0.4%
פנסיה לזכאים קיימיםכלל פנסיה
85,528.31
1.25%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
84,585.23
0.62%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
83,694.65
-0.03%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
82,995.11
0.26%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
83,740.52
0.6%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
83,114.87
0.29%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
84,166.08
0.4%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
84,048.90
0.39%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
84,776.98
0.41%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
85,363.66
0.82%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
85,083.92
0.76%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
85,738.17
0.35%
0.35%
זכאים קיימיםמגדל מקפת אישית
4,193.18
0.64%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
4,183.59
0.36%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
4,152.61
-0.15%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
4,134.98
0.17%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
4,110.80
0%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
4,089.72
0.07%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
10,511.07
0.02%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
10,458.74
-0.03%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
10,449.26
-0.04%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
10,490.52
0.9%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
10,497.52
0.06%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
9,419.63
0.32%
0.32%
זכאים קיימיםמיטב דש פנסיה מקיפה
406,914.80
0.77%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
405,495.66
0.25%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
398,771.31
-0.29%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
397,232.56
0.14%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
394,949.58
-0.08%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
392,935.80
0.04%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
391,598.65
0.22%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
389,374.92
-0.01%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
388,876.82
0.42%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
387,249.27
0.95%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
384,646.28
0.57%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
383,304.54
0.26%
0.26%
זכאים קיימיםמבטחים החדשה
27,126.11
0.63%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
27,011.24
0.27%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,721.43
-0.17%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
27,973.21
0.08%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,391.37
-0.13%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,264.80
0.08%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,106.70
-0.03%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,413.82
-0.01%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,386.14
0.47%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,450.02
0.8%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,496.69
0.47%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
26,403.26
0.22%
0.22%
קצבה לזכאים קיימיםהראל פנסיה
58,572.75
0.16%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
58,846.90
0.21%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
59,813.31
0.07%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
60,867.42
0.1%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
61,313.01
0.15%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
61,080.80
0.06%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
61,019.74
0.13%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
61,936.14
0.1%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
63,269.32
0.12%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
64,141.60
0.19%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
65,308.74
0.16%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
65,532.78
0.21%
0.21%
קצרמגדל מקפת אישית
26,044.79
0.17%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
26,623.94
0.2%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
27,049.59
0.08%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
27,394.41
0.11%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
28,628.38
0.13%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
29,273.37
0.07%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
30,204.62
0.12%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
30,858.35
0.1%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
31,234.83
0.13%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
31,946.31
0.17%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
32,390.10
0.15%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
32,537.23
0.21%
0.21%
הפניקס קצרהפניקס פנסיה מקיפה
14,836.52
0.17%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
15,396.09
0.21%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
17,012.04
0.07%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
17,719.09
0.11%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
20,639.95
0.16%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
17,729.64
0.06%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
17,689.87
0.13%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
18,880.24
0.1%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
19,207.26
0.13%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
19,783.37
0.18%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
19,380.48
0.16%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
19,690.31
0.2%
0.2%
שיקלי טווח קצרהראל פנסיה
142,311.42
0.39%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
139,769.43
0.22%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
140,293.33
0.38%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,736.21
0.67%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
142,147.70
0.57%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,841.85
0.17%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,137.79
1.03%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,738.72
0.25%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,093.82
-0.22%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
142,008.96
0.3%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,709.36
-0.41%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
141,247.76
0.43%
0.17%
אפיק ללא מניותהראל פנסיה
67,254,103.54
2.04%
0.14%
כללימבטחים החדשה
67,713,241.39
0.3%
0.14%
כללימבטחים החדשה
67,516,398.11
-0.33%
0.14%
כללימבטחים החדשה
67,849,414.21
0.18%
0.14%
כללימבטחים החדשה
68,634,974.67
1.1%
0.14%
כללימבטחים החדשה
69,533,395.05
1.07%
0.14%
כללימבטחים החדשה
69,593,691.37
0.11%
0.14%
כללימבטחים החדשה
70,242,124.67
0.58%
0.14%
כללימבטחים החדשה
70,752,470.59
0.57%
0.14%
כללימבטחים החדשה
71,625,393.56
0.87%
0.14%
כללימבטחים החדשה
72,178,096.57
0.68%
0.14%
כללימבטחים החדשה
72,255,010.41
0.14%
0.14%
כללימבטחים החדשה
1,436,341.69
2.55%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,478,489.92
0.38%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,572,107.07
-0.39%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,616,777.53
-0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,718,272.02
1.51%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,787,870.48
1.22%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,849,387.15
0.11%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,918,163.13
0.91%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,986,569.88
0.5%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
2,052,967.82
0.97%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
2,140,130.19
0.87%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
2,225,663.97
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2040מבטחים החדשה
1,173,133.03
2.56%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,227,375.04
0.39%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,321,134.20
-0.37%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,365,536.11
-0.14%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,467,010.90
1.5%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,541,299.56
1.21%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,604,088.58
0.12%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,677,500.08
0.92%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,745,450.68
0.48%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,816,174.43
0.98%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,900,054.19
0.87%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
1,989,929.45
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2045מבטחים החדשה
723,577.97
2.57%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
774,488.24
0.4%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
844,240.21
-0.35%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
889,344.69
-0.17%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
978,981.42
1.48%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,044,693.66
1.2%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,100,847.25
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,168,653.47
0.94%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,233,209.61
0.46%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,293,550.05
0.98%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,374,392.29
0.87%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
1,458,522.98
0.13%
0.13%
יעד לפרישה 2050מבטחים החדשה
328,946.65
2.57%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
369,920.50
0.43%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
419,550.95
-0.33%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
452,207.63
-0.2%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
518,406.76
1.44%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
572,140.59
1.21%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
619,859.84
0.15%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
674,101.31
0.95%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
723,603.10
0.42%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
773,834.17
0.99%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
838,222.28
0.88%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
908,803.29
0.12%
0.12%
יעד לפרישה 2055מבטחים החדשה
63,120.27
2.48%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
82,006.50
0.46%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
101,779.55
-0.28%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
114,592.89
-0.24%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
146,388.69
1.36%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
173,881.34
1.22%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
202,675.39
0.16%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
238,760.80
0.97%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
270,636.26
0.36%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
301,580.74
0.99%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
341,179.95
0.9%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
384,215.43
0.12%
0.12%
יעד לפרישה 2060מבטחים החדשה
37,863,074.78
0.41%
0.11%
ספירכלל פנסיה
38,297,900.80
0.73%
0.11%
ספירכלל פנסיה
38,617,499.67
0.51%
0.11%
ספירכלל פנסיה
39,021,168.86
0.88%
0.11%
ספירכלל פנסיה
39,317,586.24
1.06%
0.11%
ספירכלל פנסיה
39,687,180.39
0.11%
0.11%
ספירכלל פנסיה
36,654,641.57
1.97%
0.11%
ספירכלל פנסיה
36,692,751.03
0.32%
0.11%
ספירכלל פנסיה
36,655,437.21
-0.42%
0.11%
ספירכלל פנסיה
36,929,635.89
0.22%
0.11%
ספירכלל פנסיה
37,225,718.80
0.62%
0.11%
ספירכלל פנסיה
37,749,162.59
0.96%
0.11%
ספירכלל פנסיה
6,795.72
0.26%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
6,021.60
0.04%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
6,966.05
0.06%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
6,932.71
0.12%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
6,718.62
-0.13%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
7,259.14
0.25%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
6,432.04
0.16%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
7,244.27
0.13%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
7,152.57
0.25%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
7,370.15
0.27%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
7,386.12
0.31%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
7,529.87
0.1%
0.1%
פנסיונריםהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
855,843.26
1.07%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
928,865.46
1.01%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
1,028,047.62
1.45%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
1,097,796.58
0.09%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
552,570.47
2.44%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
577,655.83
0.81%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
598,407.40
-0.31%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
621,311.30
0.68%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
651,373.86
0.83%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
689,568.84
1.12%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
724,488.37
0.44%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
784,898.09
1.42%
0.09%
בני 50 ומטהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
1,292,064.02
2.2%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,322,242.27
0.29%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,394,321.13
-0.39%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,431,389.37
0.05%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,508,559.15
1.1%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,564,326.38
1.05%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,613,199.65
0.09%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,663,243.39
0.69%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,710,912.32
0.47%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,768,703.16
0.94%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,839,117.59
0.76%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
1,901,961.27
0.08%
0.08%
יעד לפרישה 2035מבטחים החדשה
517.49
1.85%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
525.41
-0.18%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
528.47
-0.44%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
533.23
-0.26%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
543.39
0.22%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
533.15
0.88%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
537.19
2.13%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
544.27
0.05%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
556.42
-0.42%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
574.16
0.37%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
690.59
0.56%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
602.23
0.07%
0.07%
כהלכהמיטב דש פנסיה כללית
19,793.65
1.91%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
20,389.54
0.08%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
20,667.79
-0.19%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
20,819.14
-0.17%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
20,924.78
0.69%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
21,610.76
0.72%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
372,650.34
-0.65%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
378,518.05
0.43%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
383,048.30
0.34%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
388,163.04
0.51%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
396,702.94
0.82%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
395,624.91
0.06%
0.06%
כהלכהמיטב דש פנסיה מקיפה
17,792.61
1.29%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
18,499.85
0.29%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
19,455.15
-0.19%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
19,719.09
0.41%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
20,173.18
-0.38%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
21,330.12
0.68%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
22,033.13
0.55%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
22,450.61
0.29%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
23,160.55
0.26%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
23,796.39
0.81%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
24,533.11
0.65%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
24,910.09
0.01%
0.01%
אג"ח קונצרניהפניקס פנסיה מקיפה
921,080.12
1.91%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
940,467.05
0.26%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,006,552.01
-0.38%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,040,077.41
0.18%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,096,550.32
0.71%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,136,873.81
0.89%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,167,977.51
0.11%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,202,383.66
0.48%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,237,876.97
0.41%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,270,823.22
0.93%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,316,357.50
0.69%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
1,358,196.84
0.01%
0.01%
יעד לפרישה 2030מבטחים החדשה
30.70
-0.02%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
33.21
0%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
34.79
0.03%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
36.31
0%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
37.55
-0.07%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
38.92
0.02%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
39.97
0.01%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
41.04
0.01%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
42.08
0.02%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
43.14
0.01%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
44.21
0%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
45.14
0.01%
0.01%
קצרהפניקס פנסיה משלימה
80,977.13
2.11%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
82,948.35
0.61%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
83,951.10
-0.22%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
86,031.23
0.62%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
90,325.01
0.6%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
95,330.99
0.91%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
102,590.44
0.4%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
107,913.15
1.17%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
112,564.43
0.92%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
121,066.86
0.82%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
126,690.42
1.19%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
131,218.73
0%
0%
לבני 50-60אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
699.44
-0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
716.44
0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
717.58
0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
854.19
0%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
875.22
-0.03%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
893.99
0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
917.21
0.01%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
852.42
0.01%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
941.73
0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
954.54
0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
967.22
0.02%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
960.42
0%
0%
קצרמגדל מקפת משלימה
21,912.25
2.54%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
27,535.63
0.31%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
33,054.87
-0.04%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
35,488.21
-0.29%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
41,198.58
1.34%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
49,656.05
1.34%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
57,549.70
-0.01%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
61,312.79
1.26%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
65,795.38
0.42%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
68,025.89
0.83%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
80,883.16
1.14%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
82,598.32
-0.01%
-0.01%
מתמחה מניותכלל פנסיה
553,437.04
0.57%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
552,527.34
0.09%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
554,500.66
-0.22%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
555,071.32
0.26%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
560,640.60
0%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
565,608.03
0.13%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
565,736.74
0.25%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
562,295.23
0.02%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
563,568.94
0.27%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
566,415.36
0.68%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
570,977.91
0.48%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
568,819.31
-0.01%
-0.01%
אג"חמבטחים החדשה
222,976.88
1.62%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
240,740.50
0.35%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
255,066.42
-0.21%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
264,478.76
0.11%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
274,984.95
0.06%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
292,199.60
0.7%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
304,781.28
0.4%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
326,818.59
0.56%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
336,567.25
0.38%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
346,209.40
0.82%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
359,389.72
0.88%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
367,898.70
-0.02%
-0.02%
ילידי שנות ה-50הראל פנסיה
2,966,392.37
-0.33%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
2,999,539.07
0.12%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,194,945.32
-0.14%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,250,086.70
0.49%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,376,736.20
0.16%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,435,773.68
0.33%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,463,130.31
0.42%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,489,016.17
0.84%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,525,014.43
0.8%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
3,550,368.14
-0.05%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
2,930,241.71
1.2%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
2,943,026.57
0.1%
-0.05%
פנסיונריםמגדל מקפת אישית
12,911.49
0.62%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
14,525.79
-0.03%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
15,944.66
-0.26%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
16,241.25
0.11%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
17,896.89
-0.46%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
18,385.62
0.39%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
21,453.20
0.26%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
22,060.23
0.17%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
22,996.51
0.4%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
23,664.30
0.68%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
26,148.44
0.68%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
26,530.29
-0.06%
-0.06%
מתמחה אג"חכלל פנסיה
13,657.61
0.81%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
15,714.92
0.05%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
15,922.88
-0.29%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
16,171.01
0.16%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
17,119.81
-0.3%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
18,019.39
0.33%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
19,336.92
0.08%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
20,750.55
0.24%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
22,740.80
0.25%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
24,524.44
0.81%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
26,001.20
0.64%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
26,951.02
-0.06%
-0.06%
60 ומעלהפסגות פנסיה מקיפה
32,492,569.74
2.36%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
32,854,328.75
0.64%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
32,888,174.09
-0.29%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
33,100,190.09
0.1%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
33,514,341.53
0.61%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
34,146,534.76
0.98%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
34,426,219.71
0.47%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
34,906,944.84
0.81%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
35,389,887.32
0.57%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
35,922,410.18
1.05%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
36,521,030.05
1.1%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
36,639,277.40
-0.06%
-0.06%
כלליהראל פנסיה
4,244.00
1.86%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
5,441.77
0.51%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
6,608.67
-0.32%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
6,976.71
0.37%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
8,250.83
-0.04%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
9,484.44
0.87%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
10,406.26
0.6%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
11,073.51
0.43%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
11,927.82
0.3%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
12,800.99
0.86%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
13,840.53
0.78%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
16,091.90
-0.07%
-0.07%
מסלול אג"ח עד 25% מניותהפניקס פנסיה מקיפה
26,172.15
1.39%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
26,613.19
0.24%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
26,474.71
-0.32%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
27,720.24
0.63%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
28,623.67
-0.07%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
29,409.52
0.47%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
32,667.38
0.23%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
33,538.89
0.46%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
33,967.91
0.49%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
35,938.19
0.7%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
36,608.63
0.74%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
37,377.20
-0.07%
-0.07%
לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם פנסיה מקיפה
232,377.81
1.6%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
236,954.57
-0.16%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
243,798.51
-0.32%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
246,112.17
-0.36%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
252,473.97
0.6%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
260,609.27
0.89%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
262,689.87
-0.5%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
268,985.86
0.82%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
274,815.80
0.02%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
280,901.83
0.67%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
288,115.90
0.71%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
293,373.28
-0.07%
-0.07%
הלכה לעמיתיםפסגות פנסיה מקיפה
968,675.10
1.05%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
962,903.64
0.14%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,039,757.77
-0.3%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,051,869.15
0.37%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,089,261.40
0.06%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,104,572.52
0.48%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,119,627.41
0.17%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,123,199.07
0.07%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,134,049.03
0.24%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,151,505.62
0.8%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,167,646.56
0.49%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
1,175,863.21
-0.08%
-0.08%
יעד לפרישה 2020מבטחים החדשה
3,152,832.15
2.37%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,215,094.47
0.65%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,240,151.36
-0.3%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,276,727.16
0.12%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,320,687.89
0.64%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,401,558.76
0.97%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,474,634.39
0.49%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,562,391.23
0.83%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,632,463.50
0.57%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,726,904.19
1.05%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,846,652.48
1.08%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,898,347.16
-0.08%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,152,832.15
2.37%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,215,094.47
0.65%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,240,151.36
-0.3%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,276,727.16
0.12%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,320,687.89
0.64%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,401,558.76
0.97%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,474,634.39
0.49%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,562,391.23
0.83%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,632,463.50
0.57%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,726,904.19
1.05%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,846,652.48
1.08%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
3,898,347.16
-0.08%
-0.08%
מנוף כלליהראל פנסיה
300.90
-0.28%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
302.20
0.6%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
301.37
-0.23%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
302.56
0.44%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
303.21
0.25%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
305.15
0.68%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
289.28
0.79%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
287.52
-0.09%
-0.09%
הלכתימגדל מקפת אישית
757,119.51
1.43%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
768,604.14
0.12%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
827,303.87
-0.36%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
847,800.76
0.34%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
892,022.82
0.29%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
922,208.31
0.72%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
949,851.72
0.14%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
970,784.80
0.21%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
996,891.28
0.34%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
1,021,933.11
0.86%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
1,058,361.07
0.6%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
1,088,433.49
-0.09%
-0.09%
יעד לפרישה 2025מבטחים החדשה
178,465.13
0.63%
-0.09%
אג"ח ופקדונותמגדל מקפת אישית
180,878.79
0.06%
-0.09%